25 December – Kremlin Insider: Putin caught flu and diverted trip to Tula to create image of a fit leader, while protected by his old bodyguard Tumin Governor Alexei Dyumin, with the use of Putin’s double. But the clock is ticking on Putin’s health.

Dear subscribers and guests of the channel! Last week, Russian President Vladimir Putin abruptly changed his plans and visited Tula instead of Nizhny Tagil and Yekaterinburg. The plans were changed due to the deteriorating health of the president. Putin fell ill with the flu and doctors, fearing a sharp deterioration in his health, recommended the president to “not strain” for several days. For obvious reasons, Putin could not cancel field events completely and fall out of the agenda, so a visit to Tula was organized. I must say that the choice fell on Tula, of course, not by chance. The governor of the Tula region, Alexei Dyumin, is not just a former bodyguard of Putin, he personally, in the past, actually led the Presidential Security Service and was the personal “adjutant” of the leader. Dyumin organized Putin’s visit to Tula without any problems and, as a trusted person, privy to the nuances of organizing the security of the first person, facilitated the free movement and rotation of Putin with the president’s double. Putin participated in the events to the best of his ability, or rather, he practically did not participate, basically he was replaced by a double, who famously jumped on armored vehicles and jumped up the stairs, obviously overacting, so not all the footage during the President’s voyage was on the air. In general, Dyumin helped out, otherwise why are such people needed at all. If Aleksey Dyumin had been smarter, having so much compromising evidence on Putin, he could have achieved a lot, both from the former boss, up to the opportunity to become the successor, and from the president’s ill-wishers, of which there are many.
The president spent the weekend in peace, and by Sunday evening he even felt much better. Putin’s flu is likely to pass, which cannot be said about oncology, Parkinson’s disease, schizoaffective disorder and other diseases of the president, which create unfavorable prospects for him in the near future.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Минулого тижня президент Росії Володимир Путін різко змінив плани і замість Нижнього Тагілу та Єкатеринбурга відвідав Тулу. Плани змінили через погіршення здоров’я президента. Путін захворів на грип і медики, побоюючись різкого погіршення стану здоров’я, рекомендували президенту кілька днів «не напружуватися». Скасувати виїзні заходи зовсім і випасти з порядку денного Путін зі зрозумілих причин не міг, тому було організовано візит до Тули. Треба сказати, що вибір на Тулу впав, звичайно, не випадково. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін не просто колишній охоронець Путіна, він особисто, колись, фактично керував Службою безпеки президента і був особистим «ад’ютантом» вождя. Дюмін без особливих проблем організував візит Путіна до Тули і, як довірена людина, присвячена нюансам організації безпеки першої особи, сприяв вільному переміщенню та ротації Путіна з двійником президента. Путін брав участь у заходах у міру сил, вірніше, практично не брав участі, в основному його заміняв двійник, який хвацько скакав бронетехнікою і ходив у стрибки сходами, явно переграючи, тому не всі зняті кадри під час вояжу президента потрапили в ефір. В цілому-Дюмін врятував, а інакше навіщо взагалі такі люди потрібні. Був би Олексій Дюмін розумнішим, маючи таку кількість компромату на Путіна, міг би багато чого досягти, як від колишнього шефа, аж до можливості стати наступником, так і від недоброзичливців президента, яких чимало.
Вихідні президент провів у спокої і до вечора неділі навіть відчув себе значно краще. Грип у Путіна, ймовірно, минає, чого не скажеш про онкологію, хворобу Паркінсона, шизоафективний розлад та інші захворювання президента, які створюють для нього несприятливі перспективи вже в найближчому майбутньому.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! На прошлой неделе президент России Владимир Путин резко поменял планы и вместо Нижнего Тагила и Екатеринбурга посетил Тулу. Планы поменяли по причине ухудшения здоровья президента. Путин заболел гриппом и медики, опасаясь резкого ухудшения состояния здоровья, рекомендовали президенту несколько дней «не напрягаться». Отменить выездные мероприятия совсем и выпасть из повестки Путин по понятным причинам не мог, поэтому был организован визит в Тулу. Надо сказать, что выбор на Тулу пал конечно не случайно. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не просто бывший охранник Путина, он лично, в былые годы, фактически руководил Службой безопасности президента и был личным «адъютантом» вождя. Дюмин без особых проблем организовал визит Путина в Тулу и, как доверенный человек, посвященный в нюансы организации безопасности первого лица, способствовал свободному перемещению и ротации Путина с двойником президента. Путин участвовал в мероприятиях по мере сил, вернее, практически не участвовал, в основном его заменял двойник, который лихо скакал по бронетехнике и ходил в припрыжку по лестницам, явно переигрывая, поэтому не все отснятые кадры во время вояжа президента попали в эфир. В целом- Дюмин выручил, а иначе зачем вообще такие люди нужны. Был бы Алексей Дюмин умней, обладая таким количеством компромата на Путина, мог бы многого добиться, как от бывшего шефа, вплоть до возможности стать преемником, так и от недоброжелателей президента, коих немало.
Выходные президент провел в покое и к вечеру воскресенья даже почувствовал себя значительно лучше. Грипп у Путина, вероятно, проходит, чего не скажешь о онкологии, болезни Паркинсона, шизоаффективном расстройстве и других заболеваниях президента,  которые создают для него неблагоприятные перспективы уже в ближайшем будущем.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s