TASS posted a delusional Kremlin peace plan. Almost like the fugitive Putin’s asset at Mar-a-Lago wrote it. My guess is Xi made him do it or he wasn’t going to go to Moscow. Link to pdf in English and the article in Ukrainian and Russian.

Ukrainian

МОСКВА, 18 березня. /ТАСС/. Москва відкрита до серйозних пропозицій щодо врегулювання української кризи, але не погодиться на ультиматуми, заявила в суботу речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Коментуючи висловлювання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про важливість «формули миру» Зеленського, вона сказала: «На жаль, це чергова спроба української влади ввести в оману міжнародне співтовариство та власний народ».

“Так звана “формула миру” Зеленського не має нічого спільного з миром. Це лише перелік ультимативних вимог до Росії, які відірвані від реальності. План, зокрема, вимагає виведення російських військ з російських регіонів (Донецьк і Луганськ). Народних республік, Запорізької та Херсонської областей і навіть Криму), Росія виплачує репарації і навіть визнає провину в міжнародних трибуналах. Мета української «формули миру» — змусити Росію капітулювати за допомогою Заходу», — зазначила Захарова.

“Ми неодноразово заявляли, що ми відкриті до дійсно серйозних пропозицій Заходу та України щодо пошуку політико-дипломатичного вирішення кризи, але ми не погодимося на мову ультиматумів”, – підкреслив російський дипломат.

«Для забезпечення сталого миру необхідно вимагати припинення надання Україні зброї та найманців, припинення військових дій, відновлення нейтрального статусу України та нової ситуації на місці, яка випливає з права народів на самовизначення, має бути визнано на міжнародному рівні.Крім того, має відбутися демілітаризація та денацифікація України, усунути всі загрози, що виходять з її території, та отримати її без’ядерний статус. гарантувати разом з дотриманням прав російськомовних і національних меншин», – сказала Захарова.

Однак “київський режим давно перетворився на інструмент, який використовують США і НАТО у протистоянні з Росією”. “Вони абсолютно не зацікавлені в пошуку мирного вирішення українського питання”, – зазначила речниця МЗС РФ. Вона уточнила, що держсекретар США Ентоні Блінкен чітко дав зрозуміти, що США налаштовані продовжувати постачати Україні зброю замість того, щоб брати участь у дипломатичному процесі з Росією для вирішення кризи.

Захарова рекомендувала всім країнам, які бажають зробити свій внесок у врегулювання ситуації, звернути свої заклики до миру в бік Києва та “його західних ляльководів, які втягують Україну в небезпечний вир глобального протистояння”.

Russian

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Москва открыта для серьезных предложений по урегулированию украинского кризиса, но не приемлет ультиматумов, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя замечание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о важности «формулы мира» Зеленского, она сказала: «К сожалению, это очередная попытка украинских властей ввести в заблуждение международное сообщество и собственный народ».

«Так называемая «формула мира» Зеленского не имеет ничего общего с миром. Это всего лишь перечень ультиматумных требований к России, оторванных от реальности. Народные республики, Запорожская и Херсонская области и даже Крым), Россия платит репарации и даже признает себя виновным в международных трибуналах. Цель украинской «формулы мира» — заставить Россию капитулировать с помощью Запада», — отметила Захарова.

«Мы неоднократно заявляли, что открыты для действительно серьезных предложений Запада и Украины по поиску политико-дипломатического решения кризиса, но не приемлем языка ультиматумов», — подчеркнул российский дипломат.

“Для обеспечения устойчивого мира необходимо требовать прекращения поставок оружия и наемников в Украину, прекращения военных действий, восстановления Украиной своего нейтрального статуса, новой ситуации на земле, которая вытекает из права народов на самоопределение, должна быть признана на международном уровне.Кроме того, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины, устранить все угрозы, исходящие с ее территории, и ее безъядерный статус. гарантироваться наряду с соблюдением прав русскоязычных и национальных меньшинств”, – сказала Захарова.

Однако «киевский режим давно превратился в инструмент, который используют США и НАТО в противостоянии с Россией». «Они совершенно не заинтересованы в мирном решении украинского вопроса», — отметила официальный представитель МИД России. Она уточнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен ясно дал понять, что США полны решимости продолжать поставлять оружие Украине вместо того, чтобы вступать в дипломатический процесс с Россией для урегулирования кризиса.

Захарова рекомендовала всем странам, желающим внести свой вклад в урегулирование ситуации, направить свои призывы к миру в адрес Киева и «его западных кукловодов, затягивающих Украину в опасный водоворот глобального противостояния».

AG Garland’s remarks in Lviv #Ukraine, not far from where the #Nazis killed members of his family. He’s prosecuting Russian #warcrimes. Attached are full remarks in English. Speech that history will remember also attached in #Ukrainian & #Russian. More powerful than nukes. #Nuremberg

Ukrainian

Russian

In Scott Perry’s phone search warrant grand jury proceeding, Chief Judge Howell unsealed a redacted copy of her order that was the subject of the appeal argued Thursday. Here’s the order directing the unsealing along with other documents but I can’t find them on the website.

Order directing the unsealing but also disclosing that members of the House have seen the material. It refers to other documents but I can’t find them on the DC District court website.

Here is the redacted unsealed order on Perry documents that is the order on appeal in the DC Court of Appeals.

The three #Marines charged in the attack on the Capitol were likely known to the @FBI as far back as August 2021 when a search warrant was issued to @Facebook. They’re only charged with misdemeanors. Stick a pin in this one. @maddow @lawrence

I have believed for months that the plan involved a military operation that required the deployment of heavily armed National Guard forces over which FPOTUS would have overall command. He would hand off tactical command to Scott Perry who is a former Army National Guard General.

There would have been a need to have other persons like communications, logistics and other skills to operate the technical elements of the Coup. I don’t know what these Marines did but would watch for those sorts of specialties. The FBI has likely known about these Marines for over 18 months and issued at least one search warrant in August 2021. The docket of these cases shows a missing docket number 2 that could be another search warrant.

Jack Smith may have gotten everything he needs from any ongoing surveillance of these three and by only charging them with misdemeanors he’s leaving these young Marines with a chance to save themselves from long prison terms.

Here are the relevant documents. These are misdemeanors and the first defendant to appear in DC, Joshua Abate, was released with no entry regarding any bail or conditions and the docket evidences he has retained counsel. I think there’s a good chance that Abate is going to flip. The other two charged were arrested and have to be transferred. Coomer was arrested in California and Hellonen was arrested in North Carolina. Why charge them in the same complaint? Does that evidence a possible conspiracy charge?

Criminal Complaint

Affidavit in Support of Complaint

Docket

29 December – Kremlin Insider: Putin appears by video for launch of new sub and then scolds the military brass for poor attack on Ukraine that military blamed on lack of missiles. Report that Xi agreed to talk.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin spends New Year’s Eve rather routinely. Yesterday, the president took part in the flag-raising ceremony on ships entering the Navy and the launching of the nuclear submarine Imperator Alexander III. “I took part” is, of course, loudly said, or rather, was on video call. So Putin addressed the audience with a short speech via video link, which he read with some difficulty from the video prompter, after which the events on the other side of the screen became of little interest to the president and he began to actively cross out the text on some papers lying on his desk and something then mark in the margins. An uninitiated viewer might get the impression that Putin, at the request of Alina Maratovna, took up checking the homework of their eldest son, but no, Putin simply pretended to be immersed in work. After minor formalities, the flags on the ships were hoisted, but contrary to the announcement and expectations, the submarine was never launched into the water, limiting itself to breaking a bottle of, probably sanctioned, “champagne” on the ship’s side. The whole procedure took about nine minutes, so Putin, of course, got tired, but not much.
Also, yesterday, after the report of representatives of the leadership of the military bloc on the results of a massive missile attack on the territory of Ukraine, Putin traditionally in a swearing form, but without enthusiasm, scolded the military for the unsatisfactory results of the “operation”. Recently, massive missile strikes on Ukraine’s energy infrastructure facilities have not brought the expected results, according to Putin, solely due to the fault of the military leadership. Representatives of the leadership of the military bloc complain, in communication with Putin, about the small number of remaining missiles, and this factor is associated with the low effectiveness of missile strikes. The president himself places his main hopes on the fulfillment of the agreements by the Iranian authorities on the supply of ballistic missiles. Some of the missiles promised by Iran are already on Russian territory, but it is not yet possible to use them due to technical limitations. So we have to use our own “emergency reserves” and Iranian unmanned aerial vehicles.
Putin has already postponed the solution of all problems, questions and tasks to next year. The only event that has yet to be implemented today is, of course, telephone conversations with Xi Jinping, to which the Chinese leader agreed. This conversation largely determines the mood in which Putin will meet the New Year.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Передноворічні дні президент Росії Володимир Путін проводить доволі рутинно. Учора президент взяв участь у церемонії підйому прапора на кораблях, що надходять до складу ВМФ, і спуску на воду атомного підводного човна «Імператор Олександр III». «Взяв участь» це, звичайно, голосно сказано, вірніше- був на відеозв’язку. Так Путін у режимі відеозв’язку звернувся до глядачів з короткою промовою, яку не легко прочитав з відеосуфлера, після чого події по той бік екрану стали мало цікавити президента і він почав активно закреслювати текст на якихось паперах, що лежали у нього на столі і що- то помічати на полях. У непосвяченого глядача могло скластися враження, що Путін на прохання Аліни Маратівни зайнявся перевіркою домашнього завдання їхнього старшого сина, але ні, так Путін просто зображував зануреність у роботу. Після невеликих формальностей прапори на кораблях підняли, але всупереч анонсу та очікуванням підводний човен на воду так і не спустили, обмежившись розбиттям пляшки, ймовірно санкційного, «шампанського» об борт судна. Уся процедура зайняла близько дев’яти хвилин, так що Путін, звичайно, втомився, але не сильно.
Також, учора, після доповіді представників керівництва військового блоку про результати масованого ракетного удару територією України, Путін традиційно в матючій формі, але без ентузіазму, пожурив військових за незадовільні результати «операції». Останнім часом масовані ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України не приносять очікуваних результатів, на думку Путіна, виключно з вини військового керівництва. Представники керівництва військового блоку нарікають, у спілкуванні з Путіним, на малу кількість ракет, що залишилися, і саме цей фактор пов’язують зі слабкою ефективністю ракетних ударів. Сам президент покладає основні надії на виконання домовленостей з боку влади Ірану щодо постачання балістичних ракет. Частина обіцяних Іраном ракет уже знаходиться на території Росії, але використовувати їх поки що немає можливості через технічні обмеження. Ось і доводиться застосовувати власні «недоторканні запаси» та іранські безпілотні літальні апарати.
Вирішення всіх проблем, питань та завдань Путін вже переніс наступного року. Єдиний захід, який ще належить реалізувати сьогодні, це, звичайно, телефонні переговори із Сі Цзіньпіном, на які лідер Китаю дав згоду. Від цієї розмови багато в чому залежить, у якому настрої Путін зустрічатиме Новий рік.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Предновогодние дни президент России Владимир Путин проводит довольно рутинно. Вчера президент принял участие в церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III». «Принял участие» это, конечно, громко сказано,  вернее- был на видеосвязи. Так Путин в режиме видеосвязи обратился к зрителям с короткой речью которую не без труда прочитал с видеосуфлера, после чего события по ту сторону экрана стали мало интересовать президента и он начал активно зачеркивать текст на каких-то бумагах, лежавших у него на столе и что-то помечать на полях. У непосвященного зрителя могло сложиться впечатление,  что Путин по просьбе Алины Маратовны занялся проверкой домашнего задания их старшего сына, но нет, так Путин просто изображал погруженность в работу. После небольших формальностей флаги на кораблях подняли, но вопреки анонсу и ожиданиям, подлодку на воду так и не спустили, ограничившись разбитием бутылки, вероятно санкционного, «шампанского» о борт судна. Вся процедура заняла около девяти минут,  так что Путин, конечно, утомился, но не сильно.
Также, вчера, после доклада представителей руководства военного блока о результатах массированного ракетного удара по территории Украины, Путин традиционно в матерной форме,  но без энтузиазма, пожурил военных за неудовлетворительные результаты «операции». В последнее время, массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины не приносят ожидаемых результатов, по мнению Путина исключительно по вине военного руководства. Представители руководства военного блока сетуют, в общении с Путиным,  на малое количество оставшихся ракет, и именно этот фактор связывают со слабой эффективностью ракетных ударов. Сам президент возлагает основные надежды на выполнение договоренностей со стороны властей Ирана о поставках баллистических ракет. Часть обещанных Ираном ракет уже находится на территории России,  но использовать их пока нет возможности из-за технических ограничений. Вот и приходится применять собственные «неприкосновенные запасы» и иранские беспилотные летательные аппараты.
Решение всех проблем,  вопросов и задач Путин уже перенес на следующий год. Единственное мероприятие, которое ещё предстоит реализовать сегодня, это, конечно, телефонные переговоры с Си Цзиньпином, на которые лидер Китая дал согласие. От этого разговора во многом зависит в каком настроении Путин будет встречать Новый год.

28 December – Kremlin Insider: Putin cancelled a second trip to the regions. The official reason is bad weather. Real reason is Putin’s failing health.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, the visit of Russian President Vladimir Putin to the Pskov region was cancelled. This is Putin’s second canceled visit to the regions in the past few days, the last time the president flatly refused to visit Nizhny Tagil and Yekaterinburg and preferred the company of his former adjutant Alexei Dyumin in Tula. And if last time they preferred not to name the reasons for the change in plans, then yesterday “weather conditions” prevented visiting the Pskov region. That is, according to Putin, it is impossible to fly to Pskov with partly cloudy weather, but the residence in Valdai can be visited in any weather. This is exactly what the President decided. In reality, the visit to the Pskov region was canceled due to the president’s poor health. Before the New Year, Putin’s attending physicians note a significant deterioration in his health and recommend rest. In December, following medical recommendations, the President canceled several traditional events and several visits. Putin’s oncology is slowly but progressing, which affects his general condition and performance. The President gets tired quickly, and the frequent bouts of dizziness and headaches, up to clouding of consciousness, calls into question the ability to participate in large events. Constant nervous tension and immersion in problems at the front created a negative background for the course of diseases. Recently, the president has increasingly resorted to the use of “understudies” to participate in various public events, and Deepfake technology is used for videoconferencing, which allows meetings to be held without Putin’s direct participation. Next week there will be a consultation of doctors about the treatment of Parkinson’s disease, again they will try to find an effective therapy. The temporary improvement in the president’s health in the summer and until mid-autumn was replaced by serious problems that are simply impossible to ignore.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Dorogiye podpischiki i gosti kanala! Vchera byl otmenen vizit prezidenta Rossii Vladimira Putina v Pskovskuyu oblast’. Eto uzhe vtoroy otmenennyy vizit Putina v regiony za posledniye neskol’ko dney, proshlyy raz prezident naotrez otkazalsya posetit’ Nizhniy Tagil i Yekaterinburg i predpochol kompaniyu svoyego byvshego ad”yutanta Alekseya Dyumina v Tule. I yesli v proshlyy raz predpochli ne nazyvat’ prichiny izmeneniya v planakh, to vchera posetit’ Pskovskuyu oblast’ pomeshali «pogodnyye usloviya». To yest’,  po mneniyu Putina v Pskov s peremennoy oblachnost’yu letet’ nel’zya,  zato rezidentsiyu na Valdaye mozhno poseshchat’ pri lyuboy pogode. Imenno tak, vidimo,  i  reshil prezident. V real’nosti, vizit v Pskovskuyu oblast’ byl otmenen iz-za plokhogo samochuvstviya prezidenta. U Putina pered Novym godom lechashchiye vrachi otmechayut znachitel’noye ukhudsheniye sostoyaniya zdorov’ya i rekomenduyut pokoy. V dekabre, realizuya rekomendatsii medikov, prezident otmenil neskol’ko traditsionnykh meropriyatiy i neskol’ko vizitov. Onkologiya u Putina medlenno, no progressiruyet, chto skazyvayetsya na obshchem sostoyanii i rabotosposobnosti. Prezident bystro ustayet, a uchastivshiyesya pristupy golovokruzheniya i golovnykh boley, vplot’ do pomutneniya soznaniya, stavit pod vopros sposobnost’ uchastvovat’ v bol’shikh meropriyatiyakh. Postoyannoye nervnoye napryazheniye i pogruzhennost’ v problemy na fronte sozdali negativnyy fon techeniya bolezney. V posledneye vremya prezident vse chashche pribegayet k ispol’zovaniyu «dublerov» dlya uchastiya v raznogo roda publichnykh meropriyatiy, a dlya videokonferentsiy primenyayetsya tekhnologiya Deepfake,  kotoraya pozvolyayet provodit’ soveshchaniya bez neposredstvennogo uchastiya Putina. Na sleduyushchey nedele budet konsilium vrachey po povodu lecheniya bolezni Parkinsona, opyat’ budut pytat’sya podobrat’ effektivnuyu terapiyu. Vremennoye uluchsheniye sostoyaniya zdorov’ya prezidenta letom i do serediny oseni, smenilos’ ser’yoznymi problemami ignorirovat’ kotoryye prosto nevozmozhno. GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера был отменен визит президента России Владимира Путина в Псковскую область. Это уже второй отмененный визит Путина в регионы за последние несколько дней, прошлый раз президент наотрез отказался посетить Нижний Тагил и Екатеринбург и предпочёл компанию своего бывшего адъютанта Алексея Дюмина в Туле. И если в прошлый раз предпочли не называть причины изменения в планах, то вчера посетить Псковскую область помешали «погодные условия». То есть,  по мнению Путина в Псков с переменной облачностью лететь нельзя,  зато резиденцию на Валдае можно посещать при любой погоде. Именно так, видимо,  и  решил президент. В реальности, визит в Псковскую область был отменен из-за плохого самочувствия президента. У Путина перед Новым годом лечащие врачи отмечают значительное ухудшение состояния здоровья и рекомендуют покой. В декабре, реализуя рекомендации медиков, президент отменил несколько традиционных мероприятий и несколько визитов. Онкология у Путина медленно, но прогрессирует, что сказывается на общем состоянии и работоспособности. Президент быстро устает, а участившиеся приступы головокружения и головных болей, вплоть до помутнения сознания, ставит под вопрос способность участвовать в больших мероприятиях. Постоянное нервное напряжение и погруженность в проблемы на фронте создали негативный фон течения болезней. В последнее время президент все чаще прибегает к использованию «дублеров» для участия в разного рода публичных мероприятий, а для видеоконференций применяется технология Deepfake,  которая позволяет проводить совещания без непосредственного участия Путина. На следующей неделе будет консилиум врачей по поводу лечения болезни Паркинсона, опять будут пытаться подобрать эффективную терапию. Временное улучшение состояния здоровья президента летом и до середины осени, сменилось серьёзными проблемами игнорировать которые просто невозможно.