16 August – Kremlin Insider: The 10th Moscow Conference on International Security is a flop, just like the Special Military Operation

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin delivered a video message to the participants and guests of the 10th Moscow Conference on International Security, where he traditionally painted a picture of a distorted reality with routine phrases. At this, the president’s participation in the “long-awaited solemn event” was limited. Instead of Putin, Sergei Shoigu, who was no longer responsible for anything, but regularly taking the place of the Minister of Defense of the Russian Federation, should have taken the rap.

Shoigu once again read the text prepared for him from the sheet. No one had high hopes for him, he read it smoothly and that was good. The director of the FSB, Alexander Bortnikov, gently but persistently refused to participate in the “ceremonial event”, he had a moment of glory, or rather a few hours of shame, attendance at official events in the LDNR under the leadership of Medvedev, and the president did not insist with understanding accepting Bortnikov’s position.

Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev preferred to participate in the conference on security – a passing meeting with a colleague from the Republic of Belarus. During the discussion of the prospects for participation in the opening of the conference, Patrushev immediately made it clear that he would be busy with other things. In his entourage, the Secretary of the Security Council clearly said that this conference is an event of the level of Medvedev, and he has more important things to do.

Medvedev himself attended the international military-technical forum “Army 2022”, where, next to parsley, Medvedev was forced this time to disgrace Deputy Prime Minister of the Russian Federation Manturov and Deputy Minister of Defense Popov. In general, holding a military forum and a security conference on the day when saboteurs blew up an ammunition depot in the “Russian” Crimea looks mockingly ambiguous and not many people want to take on some of the shame in the Russian leadership, well, maybe Putin, Shoigu and Medvedev, or like the classics: Homer, Milton and Panikovsky.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін виступив із відеозверненням до учасників та гостей Х Московської конференції з міжнародної безпеки, де вже традиційно розписав черговими фразами картину спотвореної реальності. На цьому участь президента у “довгоочікуваному урочистому заході” обмежилася. Віддуватися замість Путіна повинен був Сергій Шойгу, який нізащо вже не відповідає, але справно займає місце міністра оборони РФ.

Шойгу вкотре з аркуша прочитав підготовлений йому текст. Великих надій на нього ніхто не покладав, докладно прочитав і те добре. Директор ФСБ Олександр Бортніков м’яко, але наполегливо відмовився брати участь у “урочистому заході”, йому вистачило хвилини слави, вірніше кількох годин ганьби, присутності на офіційних заходах у ЛДНР під керівництвом Медведєва і президент не став наполягати з розумінням, прийнявши позицію Бортнікова.

Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев віддав перевагу участі в конференції з безпеки – прохідну зустріч з колегою з Республіки Білорусь. Під час обговорення перспектив участі у відкритті конференції Патрушев одразу дав зрозуміти, що буде зайнятий іншими справами. У своєму оточенні Секретар Ради безпеки чітко сказав про те, що ця конференція-захід рівня Медведєва, а в нього є справи важливіші.

Сам Медведєв відвідав міжнародний військово-технічний форум “Армія 2022”, де поруч із петрушкою Медведєвим змусили цього разу ганьбити заступника голови Уряду РФ Мантурова та заступника міністра оборони Попова. Загалом проведення військового форуму та конференції з безпеки в день, коли диверсанти підірвали склад боєприпасів у “російському” Криму, виглядає знущально неоднозначно і приймати на себе частину ганьби в російському керівництві хочуть не багато, ну хіба що Путін, Шойгу і Медведєв, або як у класиків: Гомер, Мільтон та Паніковський.

Russian

Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам и гостям Х Московской конференции по международной безопасности, где уже традиционно расписал дежурными фразами картину искаженной реальности. На этом участие президента в “долгожданном торжественном мероприятии” ограничилось. Отдуваться вместо Путина должен был ни за что уже не отвечающий, но исправно занимающий место министра обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу очередной раз с листа прочитал подготовленный для него текст. Больших надежд на него никто не возлагал, складно прочитал и то хорошо. Директор ФСБ Александр Бортников мягко, но настойчиво отказался участвовать в “торжественном мероприятии”, ему хватило минуты славы, вернее нескольких часов позора, присутствия на официальных мероприятиях в ЛДНР под руководством Медведева и президент не стал настаивать с пониманием приняв позицию Бортникова.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев предпочел участию в конференции по безопасности- проходную встречу с коллегой из Республики Беларусь. Во время обсуждения перспектив участия в открытии конференции Патрушев сразу дал понять, что будет занят другими делами . В своем окружении Секретарь Совбеза четко сказал о том, что эта конференция- мероприятие уровня Медведева, а у него есть дела поважнее.

Сам Медведев посетил международный военно-технический форум “Армия 2022”, где рядом с петрушкой Медведевым заставили в этот раз позориться заместителя председателя Правительства РФ Мантурова и заместителя министра обороны Попова. В целом проведение военного форума и конференции по безопасности в день, когда диверсанты взорвали склад боеприпасов в “российском” Крыму, выглядит издевательски неоднозначно и принимать на себя часть позора в российском руководстве хотят не многие, ну вот разве что Путин, Шойгу и Медведев, или как у классиков: Гомер, Мильтон и Паниковский.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s