29 May – Kremlin Insider. Taliban to take advantage of Russian military weakness and threaten to take part of Tajikistan. May settle for more secret payoffs. [NB I see no evidence of this]

GENERALL SVR, [5/29/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The Taliban apparently sensed a weakness in the positions of the Russian leadership and decided to play on the nerves of the Kremlin. The Taliban’s plans to annex territories belonging to Tajikistan are seriously worrying the Kremlin. Tajikistan is part of the CSTO and the direct invasion of the Taliban forces the Russian leadership to either open a second front in Tajikistan against the Taliban, and due to the war in Ukraine, the Kremlin does not have enough troops and weapons to help Tajikistan, or by refusing to help the Kremlin buries the CSTO with its own hands.

We talked about the fact that the Russian leadership agreed with representatives of the Taliban terrorist organization that the Taliban would not attack Tajikistan. The total amount of the transaction amounted to three billion US dollars. Part of the amount should be closed in cash within a year, and part, approximately 40%, in goods and energy. Negotiations aimed at persuading the Taliban to abandon plans to annex part of the territory of Tajikistan have been actively conducted by the Russian leadership since the beginning of March, and it would seem that agreements have been reached. And even, as a pleasant bonus for the Taliban, the Russian leadership agreed to invite the Taliban to the St. Petersburg International Economic Forum SPIEF. BUT the Taliban have set new conditions and now they demand another two billion dollars, moreover, in money and as soon as possible, otherwise the previous agreements will be considered invalid.

Negotiations will take place until June 15 at most, and it is until this date that the Taliban are ready to discuss the terms. Russian President Vladimir Putin received a report on this problem on Saturday afternoon. Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev was entrusted with dealing with this problem with the assistance of the Russian Foreign Ministry. There is practically no doubt that the Russian leadership will meet the new demands of their “new friends” of the Taliban, but the appetite comes with food and there are no guarantees that the Taliban will not change their mind again.

29 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/29/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Таліби, мабуть, відчули слабину в позиціях російського керівництва і вирішили зіграти на нервах у Кремля. Плани талібів анексувати території, що належать Таджикистану, серйозно турбують Кремль. Таджикистан входить до ОДКБ і пряме вторгнення талібів змушує російське керівництво або відкрити другий фронт у Таджикистані проти талібів, а у зв’язку з війною в Україні Кремль не має достатньої кількості військ і озброєнь для допомоги Таджикистану, або відмовивши у допомозі Кремль ховає своїми руками ОДКБ.

Ми розповідали, що російське керівництво домовилося з представниками терористичної організації “Талібан” про ненапад талібів на Таджикистан. Загальна сума операції склала три мільярди доларів США. Частина суми має бути закрита грошима протягом року, а частина, приблизно 40%, товарами та енергоносіями. Переговори з метою вмовити талібів відмовитися від планів анексії частини території Таджикистану російське керівництво активно вело з початку березня і домовленості, здавалося б досягнуті. І навіть, як приємний для талібів бонус російське керівництво погодилося запросити талібів на Петербурзький міжнародний економічний форум ПМЕФ. АЛЕ таліби виставили нові умови і тепер вимагають ще два мільярди доларів, причому грошима і якнайшвидше, інакше попередні домовленості вважатимуть недійсними.

Переговори проходитимуть максимум до 15 червня, саме до цієї дати таліби готові обговорювати умови. Доповідь про цю проблему президент Росії Володимир Путін отримав у суботу вдень. Розібратися з цією проблемою доручено секретареві Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву за сприяння МЗС РФ. Практично немає сумнівів, що російське керівництво пройде назустріч новим вимогам своїх “нових друзів” талібів, ось тільки апетит приходить під час їжі та гарантій, що таліби не передумають вкотре, немає жодних.

29 May – Russian

почувствовали слабину в позициях российского руководства и решили сыграть на нервах у Кремля. Планы талибов аннексировать территории принадлежащие Таджикистану всерьез беспокоят Кремль. Таджикистан входит в ОДКБ и прямое вторжение талибов вынуждает российское руководство либо открыть второй фронт в Таджикистане против талибов, а в связи с войной в Украине Кремль не располагает достаточным количеством войск и вооружений для помощи Таджикистану, либо отказав в помощи Кремль хоронит своими руками ОДКБ.

Мы рассказывали о том, что российское руководство договорилось с представителями террористической организации “Талибан” о ненападении талибов на Таджикистан. Общая сумма сделки составила три миллиарда долларов США. Часть суммы должна быть закрыта деньгами в течение года, а часть, примерно 40%, товарами и энергоносителями. Переговоры с целью уговорить талибов отказаться от планов аннексии части территории Таджикистана российское руководство активно вело с начала марта и вот договоренности, казалось бы достигнуты. И даже, в качестве приятного для талибов бонуса российское руководство согласилось пригласить талибов на Петербургский международный экономический форум ПМЭФ. НО талибы выставили новые условия и теперь требуют ещё два миллиарда долларов, причём деньгами и как можно быстрее, иначе предыдущие договорённости будут считать не действительными.

Переговоры будут проходить максимум до 15 июня, именно до этой даты талибы готовы обсуждать условия. Доклад об этой проблеме президент России Владимир Путин получил в субботу днём. Разобраться с этой проблемой поручено секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву при содействии МИД РФ. Практически нет сомнений, что российское руководство пройдёт навстречу новым требованиям своих “новых друзей” талибов, вот только аппетит приходит во время еды и гарантий, что талибы не передумают очередной раз, нет никаких.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s