27 December – Kremlin Insider: Putin ended his CIS meeting with nothing accomplished other than hollow promises of joining the war from Lukashenko. Putin will spend New Years with his family in his doomsday bunker in the Urals.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin quite formally and without much fanfare ended an informal CIS summit. The leaders of the participating countries managed to visit the State Russian Museum on Tuesday, where Putin tried to communicate with colleagues in an informal setting. It did not turn out very well, but the Russian president did not despair and continued to entertain the guests until the final. Communication with Lukashenka has traditionally become a game of “deceive me” for Putin. Everything that Putin asked Alexander Grigorievich yesterday received a positive response. In such a simple way, Lukashenka once again “dotted the i”, promising full integration, troops, weapons and joint campaigns against the “enemy”, and help everywhere and in everything, BUT later. Everyone, and first of all Putin himself, has big doubts about Lukashenka’s promises, which the Russian president announced at an evening meeting with the leadership of the security and military blocs following the summit. One of Alexander Grigoryevich’s favorite expressions is “Tomorrow is never”, and here it is difficult to argue with him.
Putin had a conversation with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, while lamenting abundantly on the “lawlessness” on the part of Azerbaijani President Ilham Aliyev, promised to look into everything and resolve all issues, but then. Scandals on the sidelines of the summit were avoided, and this is the main success and merit of the President of Russia, modestly, but nothing can be done. The CIS and the CSTO, apparently, will not fall apart before the New Year, but this is not certain.
Putin did not change his plans for the New Year – the bunker behind the Ural Mountains, according to the president, is the safest place in Russia, it is there that he, surrounded by his family and a few relatives, will celebrate the holiday.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін цілком формально та без зайвої помпи завершив неформальний саміт СНД. Лідери країн-учасниць встигли у вівторок відвідати Державний Російський музей, де Путін у неофіційній обстановці намагався спілкуватися із колегами. Вийшло не дуже, але російський президент не зневірився і продовжив розважати гостей до фіналу. Спілкування з Лукашенком уже традиційно для Путіна стало грою в «обмани мене». Все, що вчора Путін просив у Олександра Григоровича, на все було отримано позитивну відповідь. Таким нехитрим способом Лукашенко вкотре «розставив усі крапки над і», пообіцявши і повну інтеграцію, і війська, і озброєння, і спільні походи на «ворога», і допомогу скрізь і в усьому, але потім. У всіх, і насамперед у самого Путіна, великі сумніви щодо обіцянок Лукашенка, про що російський президент повідомив на вечірній нараді з керівництвом силового та військового блоків за підсумками саміту. Один із улюблених висловів Олександра Григоровича «Завтра- це ніколи», і тут з ним важко посперечатися.
Путін провів розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, при цьому рясно нарікав на «свавілля» з боку президента Азербайджану Ільхама Алієва, обіцяв у всьому розібратися і вирішити всі питання, але потім. Скандалів на полях саміту вдалося уникнути і в цьому основний успіх і заслуга президента Росії скромно, а нічого не вдієш. СНД та ОДКБ, мабуть, до Нового року не розваляться, але це не точно.
Путін на Новий рік планів не змінював-бункер за Уральськими горами, на думку президента, найбезпечніше місце в Росії, саме там він, в оточенні сім’ї та нечисленних близьких, відзначить свято.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин вполне формально и без лишней помпы завершил неформальный саммит СНГ. Лидеры стран-участниц успели во вторник посетить Государственный Русский музей, где Путин в неофициальной обстановке пытался общаться с коллегами. Получилось не очень,  но российский президент не отчаялся и продолжил развлекать гостей до финала. Общение с Лукашенко уже традиционно для Путина стало игрой в «обмани меня». Всё,  что вчера Путин просил у Александра Григорьевича, на всё был получен положительный ответ. Таким нехитрым способом Лукашенко очередной раз «расставил все точки над і»,  пообещав и полную интеграцию, и войска, и вооружения и совместные походы на «врага», и помощь везде и во всем,  НО потом. У всех, и в первую очередь у самого Путина, большие сомнения по поводу обещаний Лукашенко,  о чём российский президент сообщил на вечернем совещании с руководством силового и военного блоков по итогам саммита. Одно из любимых выражений Александра Григорьевича «Завтра- это никогда», и здесь с ним трудно поспорить.
Путин провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, при этом обильно сетовал на «беспредел» со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева, обещал во всём разобраться и решить все вопросы, Но потом. Скандалов на полях саммита удалось избежать и в этом основной успех и заслуга президента России, скромно, а ничего не поделать. СНГ и ОДКБ, по-видимому, до Нового года не развалятся, но это не точно.
Путин на Новый год планы не менял- бункер за Уральскими горами, по мнению президента, самое безопасное место в России, именно там он, в окружении семьи и немногочисленных близких, отметит праздник.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s