23 September – Kremlin Insider: Putin unhappy about mobilization. Too many getting away. May impose martial law at borders.

Dear subscribers and guests of the channel! The mobilization announced by Russian President Vladimir Putin has just begun, and he is no longer satisfied with the way the process is going. The President is informed about the numerous problems that arose during the implementation of the decree on mobilization, the large number of people trying to evade mobilization, the mass exodus of men of military age abroad and a sharp drop in the level of confidence in the president (FSO survey). Against this background, during the closed part of the meeting with the permanent members of the Security Council of the Russian Federation in narrow format, Putin announced the need to introduce martial law in at least a number of border areas and a ban on military-age men leaving the country. Putin said that he would decide on the date in the near future.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Мобілізація, оголошена президентом Росії Володимиром Путіним, тільки почалася, а він уже не задоволений тим, як триває процес. Президенту повідомляють про численні проблеми, що виникли в ході реалізації указу про мобілізацію, велику кількість тих, хто намагається ухилитися від мобілізації, масовий результат чоловіків призовного віку за кордон і різке падіння рівня довіри президенту (опитування ФСТ). На цьому фоні під час закритої частини наради з постійними членами Ради Безпеки РФ у вузькому складі Путін заявив про необхідність запровадження військового стану як мінімум у ряді прикордонних областей та заборону на виїзд із країни чоловіків призовного віку. Путін сказав, що визначиться із датою найближчим часом.

Russian

президентом России Владимиром Путиным, только началась, а он уже не доволен тем как идет процесс. Президенту сообщают о многочисленных проблемах, возникших в ходе реализации указа о мобилизации, большом количестве пытающихся уклониться от мобилизации, массовом исходе мужчин призывного возраста за рубеж и резком падении уровня доверия президенту (опрос ФСО). На этом фоне во время закрытой части совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в узком составе Путин заявил о необходимости введения военного положения как минимум в ряде приграничных областей и запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста. Путин сказал, что определится с датой в ближайшее время.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s