3 August – Kremlin Insider: Putin, desperate to win in Ukraine, will trade Armenia to Erdogan for peanuts.

[8/3/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! As we have already reported, Russian President Vladimir Putin is trying to sell Armenia to Turkish President Recep Tayyip Erdogan. On the eve of the meeting with his Turkish counterpart, Putin, through Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, is trying to agree on the terms on which the exchange should take place.

As Putin half-jokingly said to Lavrov: “We will sell with giblets, as long as they give a normal price.” The piquancy of the situation is added by the fact that Sergei Lavrov, delegated to “sell-exchange” Armenia, is himself an ethnic Armenian on his father’s side. Erdogan, as a great specialist in bidding, is trying to get the “goods”, practically for nothing, and the negotiations are somewhat stalled.

Yesterday’s escalation in Nagorno-Karabakh should shift the behind-the-scenes negotiations, giving them the necessary impetus. Putin does not like Armenians, considering them “traitors” since Nikol Pashinyan came to power, but this seems to be the general intolerance of the Russian president towards all the peoples of the Caucasus. Putin, being a latent racist, has personally repeatedly stated that he “organically cannot stand” communication with Caucasians, regardless of what kind of people they represent, putting everyone under the same brush and calling everyone with one offensive word since Soviet times.

For the president of Russia, there is now one front – Ukraine, and he cannot lose there. Despite the fact that Armenia is a member of the CSTO, and Russia is the “guarantor” of its security, Putin is ready to merge any agreements for the sake of illusory prospects of becoming a “winner” in Ukraine, not without reason believing that the failure of a special military operation will put an end to his power. Let’s just repeat, Erdogan, for his part, will take everything that is offered, but in return he will not give back what he promised. Putin is a weak leader with Napoleonic ambitions leading Russia to collapse on all fronts, losing the last of his allies and betraying his friends.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/3/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Як ми вже повідомляли, президент Росії Володимир Путін намагається продати президентові Туреччини Реджепу Ердогану Вірменію. Напередодні зустрічі з турецьким колегою Путін через міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова намагається узгодити умови, на яких має відбутися обмін.

Як сказав у напівжарт Путін Лаврову: “Продамо з тельбухами, аби ціну нормальну дали”. Пікантність ситуації додає те, що Сергій Лавров, делегований “продавати-обмінювати” Вірменію, сам є етнічним вірменином по батьківській лінії. Ердоган, як великий фахівець у торгах, намагається отримати “товар”, практично задарма і переговори дещо буксують.

Вчорашнє загострення в Нагірному Карабаху має зрушити закулісні переговори, надавши їм необхідного імпульсу. Путін не любить вірмен, вважаючи їх “зрадниками” з часом приходу до влади Нікола Пашиняна, але тут, очевидно, криється загальна нетерпимість президента Росії до всіх народів Кавказу. Путін, будучи прихованим расистом, особисто неодноразово заявляв, що він “органічно не переносить” спілкування з кавказцями, незалежно від того, який народ вони представляють, ставлячи всіх під один гребінець і називаючи одним образливим словом ще з радянських часів.

Для президента Росії зараз існує один фронт-Україна, і програти там він не може. Не дивлячись на те, що Вірменія є членом ОДКБ, а Росія є “гарантом” її безпеки, Путін готовий злити будь-які домовленості заради примарних перспектив вийти “переможцем” в Україні, не безпідставно вважаючи, що провал спеціальної військової операції поставить хрест на його владі. Ось тільки повторимо, що Ердоган зі свого боку візьме все, що запропонують, а у відповідь не віддасть, що обіцяв. Путін слабкий лідер із амбіціями Наполеона веде Росію до краху в усіх напрямках, втрачаючи останніх союзників і зраджуючи друзів.

Russian

GENERALL SVR, [8/3/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Как мы уже сообщали, президент России Владимир Путин пытается продать президенту Турции Реджепу Эрдогану Армению. В преддверии встречи с турецким коллегой Путин, через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, пытается согласовать условия, на которых должен произойти обмен.

Как сказал в полушутку Путин Лаврову: “Продадим с потрохами, лишь бы цену нормальную дали”. Пикантность ситуации добавляет то, что Сергей Лавров делегированный “продавать-обменивать” Армению, сам является этническим армянином по отцовской линии. Эрдоган, как большой специалист в торгах, пытается получить “товар”, практически даром и переговоры несколько буксуют.

Вчерашнее обострение в Нагорном Карабахе должно сдвинуть закулисные переговоры, придав им нужный импульс. Путин не любит армян, считая их “предателями” со временем прихода к власти Никола Пашиняна, но здесь по-видимому кроется общая нетерпимость президента России ко всем народам Кавказа. Путин, являясь скрытым расистом, лично неоднократно заявлял, что он “органически не переносит” общение с кавказцами, независимо от того какой народ они представляют, ставя всех под одну гребенку и называя одним обидным словом ещё с советских времен.

Для президента России сейчас существует один фронт- Украина, и проиграть там он не может. Не смотря на то, что Армения является членом ОДКБ, а Россия “гарантом” её безопасности, Путин готов слить любые договоренности ради призрачных перспектив выйти “победителем” в Украине, не без основания считая, что провал специальной военной операции поставит крест на его власти. Вот только повторим, Эрдоган со своей стороны возьмёт всё, что предложат, а в ответ не отдаст, что обещал. Путин слабый лидер с амбициями Наполеона ведёт Россию к краху по всем направлениям, теряя последних союзников и предавая друзей.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s