12 May – Kremlin Insider. Putin may attend SPEIF depending on health. Report of assassination plot. Egypt SPEIF special guest. Report discloses Russia not ISIS brought down Russian Metrojet airliner in Egypt Oct. 31, 2015 as pretext for Syrian intervention.

ONI General [6/12/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin is preparing to take part in the work of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF). The attending physicians advise Putin not to participate in formats where his direct presence could exceed an hour and a half. The president himself plans to take part in at least two events on the sidelines of SPIEF. At the same time, there is no clear time limit for these events, and Putin, depending on how he feels at that time, will be able to control the process: either leave at any time, suggesting that the moderators continue without him, or giving a signal to the security service, who are in contact with the moderators, to end the entire event generally. However, Putin’s personal presence is still in question, and participation may take place in the video link format. On Sunday afternoon, in an urgent report, Putin was informed that an assassination attempt was possibly being prepared on him, just during his participation in SPIEF events. The FSB explains the absence of a complete picture of the preparation of the assassination attempt by the high professionalism of the persons involved in organizing the assassination attempt. Nevertheless, the report says that the assassination plans were thwarted at one of the key stages, but full confidence in the neutralization of the threat can only be confirmed within a few days.

We would like to draw your attention to the fact that this year the St. Petersburg International Economic Forum is full of ambiguous and ambiguous decisions. So Putin will apparently entertain with his presence the representatives of the Taliban terrorist organization, whom the Russian side officially invited to take part in the work of the SPIEF, which we first announced on May 17. Another interesting point, the guest country of the St. Petersburg International Economic Forum will be Egypt over the territory of which the Russian leadership organized a terrorist attack by blowing up its own Airbus A321-231 aircraft of the Kogalymavia (Metrojet) airline on October 31, 2015. The Russian leadership accused one of the groups controlled by ISIS of organizing the terrorist attack “, which gave formal justification to the Russian leadership to start a full-scale war in Syria. Also, this terrorist attack caused the termination of passenger flights between Russia and Egypt, redirecting most of the tourists from this popular destination to the annexed Crimea. We described these events in detail in our posts in January-February last year. https://t.me/generalsvr/237

Ukrainian

Генерал СЗР, [6/12/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін готується взяти участь у роботі Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Лікарі дають рекомендації Путіну не брати участь у форматах, де його безпосередня присутність може перевищити півтори години. Сам президент планує взяти участь щонайменше у двох заходах на полях ПМЕФ. При цьому немає чіткого регламенту тимчасових рамок цих заходів і Путін залежно від самопочуття на той момент зможе контролювати процес: або відійти в будь-який момент часу запропонувавши модераторам продовжити без нього, або давши умовний знак службі безпеки, які в контакті з модераторами закінчити весь захід в цілому. Втім, особиста присутність Путіна поки що під питанням, а участь може відбутися у форматі відеозв’язку. У неділю вдень у терміновій доповіді Путіну повідомили про те, що, можливо, на нього готувався замах, якраз під час участі у заходах ПМЕФ. Відсутність повної картини підготовки замаху ФСБ пояснює високим професіоналізмом осіб, які у організації замаху. Тим не менш, у доповіді йдеться про те, що плани організації замаху зірвані на одному з ключових етапів, але повну впевненість у нейтралізації загрози можна буде підтвердити лише протягом кількох днів.
Хочемо звернути увагу, що Петербурзький міжнародний економічний форум цього року сповнений неоднозначних та двозначних рішень. Так Путін мабуть своєю присутністю розважатиме представників терористичної організації “Талібан”, яких російська сторона офіційно запросила взяти участь у роботі ПМЕФ, про що ми повідомили першими 17 травня. Ще цікавий момент, країною-гостем Петербурзького міжнародного економічного форуму виступить Єгипет над територією якого російське керівництво організувало теракт підірвавши власний літак Airbus A321-231 авіакомпанії «Когалимавіа (Metrojet)». “, що дало формальні обґрунтування російському керівництву розпочати повномасштабну війну в Сирії. Також цей теракт спричинив припинення пасажирського авіасполучення Росії з Єгиптом, перенаправивши більшу частину туристів з цього популярного напрямку в анексований Крим. Ми докладно описали ці події у наших постах у січні-лютому минулого року. https://t.me/generalsvr/237

Russian

Генерал СВР, [6/12/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин готовится принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Лечащие врачи дают рекомендации Путину не участвовать в форматах, где его непосредственное присутствие может превысить полтора часа. Сам президент планирует принять участие минимум в двух мероприятиях на полях ПМЭФ. При этом нет четкого регламента временных рамок этих мероприятий и Путин в зависимости от самочувствия на тот момент сможет контролировать процесс: либо удалиться в любой момент времени предложив модераторам продолжить без него, либо дав условный знак службе безопасности, которые в контакте с модераторами, закончить всё мероприятие в целом. Впрочем, личное присутствие Путина пока под вопросом, а участие может состояться в формате видеосвязи. В воскресенье днем в срочном докладе Путину сообщили о том, что возможно на него готовилось покушение, как раз во время участия в мероприятиях ПМЭФ. Отсутствие полной картины подготовки покушения ФСБ объясняет высоким профессионализмом лиц, задействованных в организации покушения. Тем не менее в докладе говорится о том, что планы организации покушения сорваны на одном из ключевых этапов, но полную уверенность в нейтрализации угрозы можно будет подтвердить только в течение нескольких дней.
Хотим обратить внимание, что Петербургский международный экономический форум в этом году полон неоднозначных и двусмысленных решений. Так Путин видимо будет своим присутствием развлекать представителей террористической организации “Талибан”, которых российская сторона официально пригласила принять участие в работе ПМЭФ, о чём мы сообщили первыми 17мая. Ещё интересный момент, страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет над территорией которого российское руководство организовало теракт взорвав собственный самолёт Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа (Metrojet)» 31 октября 2015. В организации теракта российское руководство обвинило одну из группировок подконтрольных “ИГИЛ”, что дало формальные обоснования российскому руководству начать полномасштабную войну в Сирии. Также этот теракт стал причиной прекращения пассажирского авиасообщения России с Египтом, перенаправив большую часть туристов с этого популярного направления в аннексированный Крым. Мы подробно описали эти события в наших постах в январе-феврале прошлого года. https://t.me/generalsvr/237

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s