21 December – Kremlin Insider: Medvedev delivers Putin’s response to Xi’s demand for a detailed plan on how Putin will end the war as condition of contacts with Xi. Putin will double conscription to two years.

Dear subscribers and guests of the channel! Fairly tanned, rested and sober former Russian President Dmitry Medvedev visited China, where he met with the head of the Chinese state Xi Jinping and gave him a “message” from the current President of Russia Vladimir Putin. During his visit to China, there was not a trace of any show of the “successors” of the Russian president, Medvedev acted as a “postman Pechkin”, that’s all. Xi Jinping demanded from Putin a detailed plan with dates where the Russian president was to write how and when he was going to end the war, and only if there were such written explanations or, if you like, promises, the Chinese leader was ready to agree to telephone conversations with Putin and discuss the possibility of a visit to Russia next year. How much the letter of the Russian president convinced Xi Jinping will be clear from whether the leaders of the two countries will have telephone conversations in the near future or not. In general, sending Medvedev to a meeting with Xi Jinping was risky and reckless on the part of the President of Russia, but one must know Putin and understand that in this way he is responding to the humiliating demand to provide written explanations about the plans to end the war, and by sending Medvedev’s court clown to deliver a letter with By chance, Putin humiliated Xi Jinping in response.

Last night, after a meeting with the permanent members of the Security Council of the Russian Federation, Putin held an operational meeting via video link with representatives of the leadership of the power and military blocs. They discussed, among other things, the topic of increasing the term of conscription in the Russian Federation, and the president spoke in favor of a quick solution. Putin told the meeting that he has approved plans to increase the conscript service to two years, starting with the fall conscription of 2023, the president is going to officially announce the innovations in February next year. Putin forbade until January 8 to raise in the information space the topics of mobilization and an increase in the term of conscription service, arguing that people should be allowed to safely return to the country after the holidays.

There is no point in discussing the expanded meeting of the Collegium of the Ministry of Defense of the Russian Federation, which Putin chaired yesterday. FSB director Alexander Bortnikov and Security Council secretary Nikolai Patrushev, peacefully dozing during the leader’s speech, are vivid confirmation of the futility of the event.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який відпочив і протверезів, відвідав Китай, де зустрівся з главою китайської держави Сі Цзіньпіном і передав йому «послання» від нинішнього президента Росії Володимира Путіна. Жодних оглядин «наступників» російського президента під час візиту до Китаю не було й близько, Медведєв виступив як «листоноша Пєчкіна», тільки й усього. Сі Цзіньпін зажадав у Путіна детального плану з датами, де президент Росії мав розписати як і коли він збирається закінчити війну, і лише за наявності подібних письмових пояснень або, якщо завгодно, обіцянок, лідер Китаю готовий був погодитися на телефонні переговори з Путіним і обговорювати можливість візиту до Росії наступного року. Наскільки лист російського президента переконав Сі Цзіньпіна буде зрозумілим з того, відбудуться телефонні переговори лідерів двох країн найближчим часом чи ні. Взагалі, посилати Медведєва на зустріч із Сі Цзіньпіном було ризиковано і необачно з боку президента Росії, але треба знати Путіна і розуміти, що таким чином він відповідає на принизливу вимогу надати письмові пояснення щодо планів закінчення війни і надіславши придворного клоуна Медведєва доставити листа оказією, Путін принизив Сі Цзіньпіна у відповідь.

Учора ввечері після наради з постійними членами Ради Безпеки РФ Путін у режимі відеозв’язку провів оперативну нараду з представниками керівництва силового та військового блоків. Обговорювали серед іншого тему збільшення терміну служби на заклик до РФ, і президент висловився за швидке рішення. Путін повідомив учасникам наради, що він затвердив плани щодо збільшення терміну служби на заклик до двох років, починаючи з осіннього призову 2023 року, офіційно оголосити нововведення президент збирається у лютому наступного року. Путін заборонив до 8 січня порушувати в інформаційному просторі теми мобілізації та збільшення терміну служби на заклик, аргументуючи тим, що треба дати народу спокійно повернутися до країни після свят.

Розширене засідання Колегії Міністерства оборони РФ, яке вчора провів Путін, сенсу обговорювати немає. Директор ФСБ Олександр Бортніков і секретар Ради безпеки Микола Патрушев, які мирно дрімали під час виступу вождя, яскраве підтвердження нікчемності заходу.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Russian

Дмитрий Медведев, посетил Китай, где встретился с главой китайского государства Си Цзиньпином и передал ему «послание» от нынешнего президента России Владимира Путина. Никаких смотрин «преемников» российского президента во время визита в Китай не было и в помине, Медведев выступил в качестве «почтальона Печкина», только и всего. Си Цзиньпин потребовал у Путина детальный план с датами, где президент России должен был расписать каким образом и когда он собирается закончить войну, и только при наличии подобных письменных объяснений или, если угодно, обещаний, лидер Китая готов был согласиться на телефонные переговоры с Путиным и обсуждать возможность визита в Россию в следующем году. Насколько письмо российского президента убедило Си Цзиньпина будет понятно по тому, состоятся телефонные переговоры лидеров двух стран в ближайшее время или нет. Вообще, посылать Медведева на встречу с Си Цзиньпином было рискованно и опрометчиво со стороны президента России, но надо знать Путина и понимать, что таким образом он отвечает на унизительное требование предоставить письменные объяснения по поводу планов окончания войны, и отправив придворного клоуна Медведева доставить письмо с оказией, Путин унизил Си Цзиньпина в ответ.

Вчера вечером, после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, Путин в режиме видеосвязи провел оперативное совещание с представителями руководства силового и военного блоков. Обсуждали среди прочего тему увеличения срока службы по призыву в РФ, и президент высказался в пользу быстрого решения. Путин сообщил участникам совещания, что он утвердил планы по увеличению срока службы по призыву до двух лет, начиная с осеннего призыва 2023 года, официально объявить нововведения президент собирается в феврале следующего года. Путин запретил до 8 января поднимать в информационном пространстве темы мобилизации и увеличения срока службы по призыву, аргументируя тем, что надо дать народу спокойно вернуться в страну после праздников.

Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны РФ которое вчера провел Путин смысла обсуждать нет. Мирно дремавшие во время выступления вождя директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Николай Патрушев яркое подтверждение никчемности мероприятия.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s