23 October – Kremlin Insider: Putin’s health deteriorating. Shoigu is blamed for everything and banished from Putin’s video conference. If true then his calls to Western military could mean Putin is on his way out.

Dear subscribers and guests of the channel! Last Friday, Saturday and Sunday, Russian President Vladimir Putin rested and underwent another medical examination. Both Putin himself, his relatives, and doctors are worried about the president’s coughing fits, as well as constant nausea and lack of appetite due to medication and a specific diet against the background of oncology. In the past few months, Putin has lost eight kilograms, and those around the president are worried that the thinness and persistent cough that is noticeable in progress will be regarded by the elites as a sign of the leader’s rapidly deteriorating health.
Despite the rest and medical procedures, the president received consistently morning and evening reports, and also took part in two meetings via video link. On Sunday evening, Putin held a meeting, which can be safely called a “debriefing”, with the leadership of the power and military bloc. The subject of discussion was the crash of the SU-30 multirole fighter in Irkutsk on Sunday afternoon. The President listened to the reports, tried to find out what the likelihood of sabotage in this incident was. Having received the answer that the probability of sabotage was minimal, Putin began to nervously scold almost all the participants in the meeting, breaking into screams and turning to profanity. Most of all went to the failed “Marshal of Victory” Russian Defense Minister Sergei Shoigu. Despite the fact that Shoigu was removed from decision-making in the Ministry of Defense, he still sometimes takes part in meetings with the president. Turning to Shoigu, Putin, with non-trivial expressions and turns of speech, made it clear that he was extremely dissatisfied with the very fact of the existence of Sergei Kozhugetovich in his entourage, the Ministry of Defense and in his field of vision. After Shoigu was disconnected from participating in the video conference, Putin started talking to other representatives of the leadership of the military bloc, but could not continue due to an attack of severe coughing, so much so that the meeting had to be stopped, and the president needed medical help. So, the hour is uneven, the president will break down in public, then there will be no problems.
A couple more plane crashes this year and that’s it, Putin can end, nerves to hell.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Минулої п’ятниці, суботи та неділі президент Росії Володимир Путін відпочивав і пройшов чергове медичне обстеження. Занепокоєння як самого Путіна, його близьких, так і медиків викликають напади кашлю у президента, а також постійна нудота та відсутність апетиту через прийом ліків та специфічну дієту на тлі онкології. В останні кілька місяців Путін схуд на вісім кілограм, в оточення президента переживають, що помітний у прогресі худорлявість і постійний кашель будуть розцінені елітами як ознака швидкого погіршення здоров’я вождя.
Не дивлячись на відпочинок та медичні процедури президент отримував стабільно ранкову та вечірню доповіді, а також взяв участь у двох нарадах у режимі відеозв’язку. У неділю ввечері Путін провів нараду, яку можна сміливо назвати “розбір польотів”, з керівництвом силового та військового блоку. Предметом обговорення стала аварія багатоцільового винищувача СУ-30 в Іркутську, в другій половині дня неділі. Президент вислухав доповіді, спробував з’ясувати, яка ймовірність диверсії в цьому інциденті. Отримавши відповідь, що ймовірність мінімальної диверсії Путін почав нервово звітувати практично всіх учасників наради зриваючись на крики і переходячи на ненормативну лексику. Найбільше дісталося міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що не відбувся “маршалу перемоги”. Незважаючи на те, що Шойгу було усунуто від прийняття рішень у міністерстві оборони, він все ще іноді бере участь у нарадах за участю президента. Звертаючись до Шойгу Путін нетривіальними висловлюваннями та мовними зворотами дав зрозуміти невдоволення самим фактом існування Сергія Кожугетовича у своєму оточенні, міністерстві оборони та у полі зору. Після відключення Шойгу від участі у відеоконференції, Путін приступив до інших представників керівництва військового блоку, але продовжити не зміг через напад сильного кашлю, так що нараду довелося припинити, а президентові знадобилася допомога медиків. Так, нерівна година, на публіці зірветься президент, потім проблем не обереться.
Ще пара-трійка літаків, що впали в цьому році і все, може закінчитися Путін, нерви ні до біса.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В минувшие пятницу, субботу и воскресенье, президент России Владимир Путин отдыхал и прошел очередное медицинское обследование. Беспокойство, как самого Путина, его близких, так и медиков вызывают приступы кашля у президента, а также постоянная тошнота и отсутствие аппетита из-за приёма лекарств и специфической диеты на фоне онкологии. В последние несколько месяцев Путин похудел на восемь килограмм, в окружениние президента переживают, что заметная в прогрессе худоба и постоянный кашель будут расценены элитами как признак быстрого ухудшения здоровья вождя.
Не смотря на отдых и медицинские процедуры президент получал стабильно утренний и вечерний доклады, а также принял участие в двух совещаниях в режиме видеосвязи. В воскресенье вечером Путин провел совещание, которое можно смело назвать “разбор полётов “, с руководством силового и военного блока. Предметом обсуждения стало крушение многоцелевого истребителя СУ-30 в Иркутске, во второй половине дня воскресенья. Президент выслушал доклады, попытался выяснить какая вероятность диверсии в этом инциденте. Получив ответ, что вероятность диверсии минимальная Путин начал нервно отчитывать практически всех участников совещания срываясь на крики и переходя на ненормативную лексику. Больше всего досталось несостоявшемуся “маршалу победы” министру обороны РФ Сергею Шойгу. Не смотря на то, что Шойгу был отстранен от принятия решений в министерстве обороны, он всё ещё иногда принимает участие в совещаниях с участием президента. Обращаясь к Шойгу Путин нетривиальными выражениями и речевыми оборотами дал понять крайнее недовольство самим фактом существования Сергея Кожугетовича в своём окруженинии, министерстве обороны и в поле зрения. После отключения Шойгу от участия в видеоконференции, Путин было приступил к другим представителям руководства военного блока, но продолжить не смог из-за приступа сильного кашля, да так, что совещание пришлось прекратить, а президенту понадобилась помощь медиков. Так, неровен час, на публике сорвется президент, потом проблем не оберется.
Ещё пара-тройка рухнувших самолётов в этом году и всё, может закончиться Путин, нервы ни к черту.

One thought on “23 October – Kremlin Insider: Putin’s health deteriorating. Shoigu is blamed for everything and banished from Putin’s video conference. If true then his calls to Western military could mean Putin is on his way out.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s