5 July – Kremlin Insider: Rebutting Kremlin/Tass cover story, Xi learned of Putin’s earlier insults and refuses to meet with him. Told Putin China’s leadership calls him a “puppy” that I think also means an arrogant fool.

GENERALL SVR, [7/5/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The Japanese press, and then many information resources, picked up the news that during a telephone conversation between Russian President and Chinese leader Xi Jinping, which took place on June 15, Putin invited Xi Jinping to visit Russia, and was refused in response. Despite the fact that the Kremlin hastened to refute this information, this is the absolute truth. But that’s not all, there are other details. Our esteemed subscribers and guests of the channel will surely remember several of our posts on the eve of June 15, when a telephone conversation took place between Putin and Xi Jinping, where we quite clearly conveyed Putin’s mood regarding the Chinese leadership, the unflattering remarks of the President of Russia to the Chinese leader for refusing to help bypass sanctions and the mocking nickname that Putin gave Xi Jinping and forbade in his presence and in reports to call Xi Jinping otherwise than by this nickname. Our posts were picked up by many world news agencies, and we have no doubt that after checking our materials, this information was reported to the Chinese leadership and personally to Xi Jinping. We know that Xi Jinping’s telephone conversation with Putin was sarcastic, obviously mocking and making it clear that he knows much more than the Russian president could have imagined. Putin perfectly understood the tone and presentation of the Chinese leader and tried to justify himself during the conversation by inviting Xi Jinping to visit Russia, suggesting several places for a possible meeting in order to discuss all differences face to face and dispel doubts in sincere respect, to which Xi Jinping replied with a tough and a definite rejection. Putin did not meet the expectations of many people, but he frankly disappointed many, and Xi Jinping is undoubtedly one of them. Only the winners are not judged, but Putin before victory is like crawling to the sky, well, or to the Middle Kingdom.

By the way, the president of Russia also has a nickname, in the Chinese leadership Putin is called “puppy.”


Ukrainian

GENERALL SVR, [7/5/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Японська преса, а потім і багато інформаційних ресурсів підхопили новину про те, що під час телефонної розмови президента Росії та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яка відбулася 15 червня, Путін запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію, а у відповідь отримав відмову. Незважаючи на те, що Кремль поспішив спростувати цю інформацію, це є абсолютною правдою. Але це не все, є інші подробиці. Наші шановні передплатники і гості каналу напевно пам’ятають кілька наших постів напередодні 15 червня, коли відбулася телефонна розмова Путіна і Сі Цзіньпіна, де ми досить чітко передали настрої Путіна щодо китайського керівництва, неприємні висловлювання президента Росії на адресу китайського лідера за відмову у допомозі на допомогу санкцій і знущальне прізвисько, яке Путін дав Сі Цзіньпіну і заборонив у своїй присутності та в доповідях називати Сі Цзіньпіна інакше як цією прізвиськом. Наші пости підхопили багато світових інформаційних агентств, і ми не маємо сумнівів, що після перевірки наших матеріалів ця інформація була донесена до китайського керівництва і особисто до Сі Цзіньпіна. Ми знаємо, що телефонну розмову з Путіним Сі Цзіньпін будував у саркастичній манері, явно знущаючись і даючи зрозуміти, що він обізнаний набагато більше, ніж міг би собі уявити російський президент. Путін чудово зрозумів тон і подачу лідера Китаю і намагався в процесі розмови виправдатися при цьому запросивши Сі Цзіньпіна відвідати Росію, запропонувавши кілька місць для можливої ​​зустрічі, щоб віч-на-віч обговорити всі розбіжності і розвіяти сумніви в щирій повазі, на що Сі Цзіньпіном відповів та однозначною відмовою. Путін не виправдав надій багатьох людей, але багатьох він відверто розчарував і Сі Цзіньпін, безперечно, один з них. Не судять лише переможців, а Путіну до перемоги, як до неба поповзом, чи до Піднебесної.

Russian

GENERALL SVR, [7/5/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Японская пресса, а следом и многие информационные ресурсы подхватили новость о том, что во время телефонного разговора президента России и лидера Китая Си Цзиньпина, который состоялся 15 июня, Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию, а в ответ получил отказ. Не смотря на то, что Кремль поспешил опровергнуть эту информацию, это абсолютная правда. Но это не всё, есть и другие подробности. Наши уважаемые подписчики и гости канала наверняка помнят несколько наших постов в преддверии 15 июня, когда состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина, где мы довольно четко передали настроения Путина относительно китайского руководства, нелицеприятные высказывания президента России в адрес китайского лидера за отказ в помощи в обходе санкций и издевательскую кличку, которую Путин дал Си Цзиньпину и запретил в своём присутствии и в докладах называть Си Цзиньпина иначе как этим прозвищем. Наши посты подхватили многие мировые информационные агентства, и у нас нет сомнений, что после проверки наших материалов эта информация была донесена до китайского руководства и лично до Си Цзиньпина. Мы знаем, что телефонный разговор с Путиным Си Цзиньпин строил в саркастической манере, явно издеваясь и давая понять, что он осведомлен гораздо больше чем мог бы себе представить российский президент. Путин прекрасно понял тон и подачу лидера Китая и пытался в процессе разговора оправдаться при этом пригласив Си Цзиньпина посетить Россию, предложив несколько мест для возможной встречи, чтобы с глазу на глаз обсудить все разногласия и развеять сомнения в искреннем уважении, на что Си Цзиньпином ответил жестким и однозначным отказом. Путин не оправдал надежд многих людей, но многих он откровенно разочаровал и Си Цзиньпин несомненно один из них. Не судят только победителей, а Путину до победы, как до неба ползком, ну или до Поднебесной.

Кстати, и у президента России появилась кличка, в китайском руководстве Путина называют “щенок”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s