21 December – Kremlin Insider: Medvedev delivers Putin’s response to Xi’s demand for a detailed plan on how Putin will end the war as condition of contacts with Xi. Putin will double conscription to two years.

Dear subscribers and guests of the channel! Fairly tanned, rested and sober former Russian President Dmitry Medvedev visited China, where he met with the head of the Chinese state Xi Jinping and gave him a “message” from the current President of Russia Vladimir Putin. During his visit to China, there was not a trace of any show of the “successors” of the Russian president, Medvedev acted as a “postman Pechkin”, that’s all. Xi Jinping demanded from Putin a detailed plan with dates where the Russian president was to write how and when he was going to end the war, and only if there were such written explanations or, if you like, promises, the Chinese leader was ready to agree to telephone conversations with Putin and discuss the possibility of a visit to Russia next year. How much the letter of the Russian president convinced Xi Jinping will be clear from whether the leaders of the two countries will have telephone conversations in the near future or not. In general, sending Medvedev to a meeting with Xi Jinping was risky and reckless on the part of the President of Russia, but one must know Putin and understand that in this way he is responding to the humiliating demand to provide written explanations about the plans to end the war, and by sending Medvedev’s court clown to deliver a letter with By chance, Putin humiliated Xi Jinping in response.

Last night, after a meeting with the permanent members of the Security Council of the Russian Federation, Putin held an operational meeting via video link with representatives of the leadership of the power and military blocs. They discussed, among other things, the topic of increasing the term of conscription in the Russian Federation, and the president spoke in favor of a quick solution. Putin told the meeting that he has approved plans to increase the conscript service to two years, starting with the fall conscription of 2023, the president is going to officially announce the innovations in February next year. Putin forbade until January 8 to raise in the information space the topics of mobilization and an increase in the term of conscription service, arguing that people should be allowed to safely return to the country after the holidays.

There is no point in discussing the expanded meeting of the Collegium of the Ministry of Defense of the Russian Federation, which Putin chaired yesterday. FSB director Alexander Bortnikov and Security Council secretary Nikolai Patrushev, peacefully dozing during the leader’s speech, are vivid confirmation of the futility of the event.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який відпочив і протверезів, відвідав Китай, де зустрівся з главою китайської держави Сі Цзіньпіном і передав йому «послання» від нинішнього президента Росії Володимира Путіна. Жодних оглядин «наступників» російського президента під час візиту до Китаю не було й близько, Медведєв виступив як «листоноша Пєчкіна», тільки й усього. Сі Цзіньпін зажадав у Путіна детального плану з датами, де президент Росії мав розписати як і коли він збирається закінчити війну, і лише за наявності подібних письмових пояснень або, якщо завгодно, обіцянок, лідер Китаю готовий був погодитися на телефонні переговори з Путіним і обговорювати можливість візиту до Росії наступного року. Наскільки лист російського президента переконав Сі Цзіньпіна буде зрозумілим з того, відбудуться телефонні переговори лідерів двох країн найближчим часом чи ні. Взагалі, посилати Медведєва на зустріч із Сі Цзіньпіном було ризиковано і необачно з боку президента Росії, але треба знати Путіна і розуміти, що таким чином він відповідає на принизливу вимогу надати письмові пояснення щодо планів закінчення війни і надіславши придворного клоуна Медведєва доставити листа оказією, Путін принизив Сі Цзіньпіна у відповідь.

Учора ввечері після наради з постійними членами Ради Безпеки РФ Путін у режимі відеозв’язку провів оперативну нараду з представниками керівництва силового та військового блоків. Обговорювали серед іншого тему збільшення терміну служби на заклик до РФ, і президент висловився за швидке рішення. Путін повідомив учасникам наради, що він затвердив плани щодо збільшення терміну служби на заклик до двох років, починаючи з осіннього призову 2023 року, офіційно оголосити нововведення президент збирається у лютому наступного року. Путін заборонив до 8 січня порушувати в інформаційному просторі теми мобілізації та збільшення терміну служби на заклик, аргументуючи тим, що треба дати народу спокійно повернутися до країни після свят.

Розширене засідання Колегії Міністерства оборони РФ, яке вчора провів Путін, сенсу обговорювати немає. Директор ФСБ Олександр Бортніков і секретар Ради безпеки Микола Патрушев, які мирно дрімали під час виступу вождя, яскраве підтвердження нікчемності заходу.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Russian

Дмитрий Медведев, посетил Китай, где встретился с главой китайского государства Си Цзиньпином и передал ему «послание» от нынешнего президента России Владимира Путина. Никаких смотрин «преемников» российского президента во время визита в Китай не было и в помине, Медведев выступил в качестве «почтальона Печкина», только и всего. Си Цзиньпин потребовал у Путина детальный план с датами, где президент России должен был расписать каким образом и когда он собирается закончить войну, и только при наличии подобных письменных объяснений или, если угодно, обещаний, лидер Китая готов был согласиться на телефонные переговоры с Путиным и обсуждать возможность визита в Россию в следующем году. Насколько письмо российского президента убедило Си Цзиньпина будет понятно по тому, состоятся телефонные переговоры лидеров двух стран в ближайшее время или нет. Вообще, посылать Медведева на встречу с Си Цзиньпином было рискованно и опрометчиво со стороны президента России, но надо знать Путина и понимать, что таким образом он отвечает на унизительное требование предоставить письменные объяснения по поводу планов окончания войны, и отправив придворного клоуна Медведева доставить письмо с оказией, Путин унизил Си Цзиньпина в ответ.

Вчера вечером, после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, Путин в режиме видеосвязи провел оперативное совещание с представителями руководства силового и военного блоков. Обсуждали среди прочего тему увеличения срока службы по призыву в РФ, и президент высказался в пользу быстрого решения. Путин сообщил участникам совещания, что он утвердил планы по увеличению срока службы по призыву до двух лет, начиная с осеннего призыва 2023 года, официально объявить нововведения президент собирается в феврале следующего года. Путин запретил до 8 января поднимать в информационном пространстве темы мобилизации и увеличения срока службы по призыву, аргументируя тем, что надо дать народу спокойно вернуться в страну после праздников.

Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны РФ которое вчера провел Путин смысла обсуждать нет. Мирно дремавшие во время выступления вождя директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Николай Патрушев яркое подтверждение никчемности мероприятия.

20 December – Kremlin Insider: Turns out Lukashenka did have the flu and now Putin has it and is spreading it throughout the Kremlin.

Dear subscribers and guests of the channel! While President of Ukraine Volodymyr Zelensky yesterday visited the hottest point on the front, the city of Bakhmut, for which fierce battles have been fought for several months, and presented awards to defending soldiers, Russian President Vladimir Putin took part in the ceremony of presenting the highest state awards of the Russian Federation to scoundrels and rogues in the warm, bright and generally safe Catherine’s Hall of the Kremlin. The only danger during the presentation of the awards was Putin himself, since already the day before he had obvious symptoms of SARS (possibly the flu), such as chills, pain in the head and joints, a fever and snot appeared, but the president preferred to block the symptoms with drugs and that’s it. also performed the ceremony. In general, it is absolutely impossible for Putin to get sick right now, the correction of already approved plans will cause unnecessary questions and rumors, and on New Year’s Eve the president does not need it. So Margarita Simonyan, who yesterday with her nose in the presidential ear whispered slander, the acting leader of the LPR Leonid Pasechnik and the acting leader of the DPR Denis Pushilin, who received a “higher” audience, should strain, the flu is not a joke. Of course, the intrigue remains, knowing the passionate sympathy of the speaker of the State Duma Vyacheslav Volodin for Denis Pushilin, whom Volodin affectionately calls “Pukhlyash”, whether Pushilin will infect the chairman of the lower house of the Federal Assembly.
Today Putin has an important event – an expanded meeting of the Collegium of the Ministry of Defense of the Russian Federation. It is almost impossible to cancel participation, despite the senseless pastime (no really important decisions are planned based on the results of the board, and Putin has familiarized himself with the reports much in advance), yet the president must lead the meeting. Here also it is necessary to carry sick Putin on planned actions. It seems that Lukashenka really did not lie that he had the flu when he tried to disrupt Putin’s visit to the Republic of Belarus.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Поки президент України Володимир Зеленський відвідував учора найгарячішу точку на фронті місто Бахмут, за яке вже кілька місяців ведуться запеклі бої, і вручав нагороди воїнам-захисникам, президент Росії Володимир Путін взяв участь у церемонії вручення негідникам і пройдисвітам вищих державних нагород Російської Федерації, проходи у теплій, світлій та в цілому безпечній Катерининській залі Кремля. Єдину небезпеку під час вручення нагород представляв сам Путін, оскільки вже напередодні у нього виявилися явні симптоми ГРВІ (можливо грип), такі як озноб, головні болі і суглобах, підвищилася температура і з’явилися соплі, але президент вважав за краще блокувати симптоми лікарськими засобами і все а провів церемонію. Взагалі, зараз Путіну хворіти не можна категорично, корекція вже затверджених планів викличе зайві питання та пересуди, а напередодні Нового року це президентові ні до чого. Так що Маргаріті Симоньян, яка вчора уткнувшись носом у президентське вухо нашіптувала кляузи, віро ватажка ЛНР Леоніду Пасічнику і ріо ватажка ДНР Денису Пушиліну, які удостоїлися «вищої» аудієнції, варто напружитися, грип. Залишається звичайно інтрига, знаючи пристрасну симпатію спікера Держдуми В’ячеслава Володіна до Дениса Пушиліна, якого Володін ласкаво називає «Пухляшем», чи не заразить Пушилін голови нижньої палати Федеральних зборів.
Сьогодні у Путіна важливий захід – розширене засідання Колегії Міністерства оборони РФ. Скасувати участь практично неможливо, незважаючи на безглузде проведення часу (ніяких справді важливих рішень за результатами колегії не планується, а з доповідями Путін ознайомлений дуже заздалегідь), все ж таки президент має вести засідання. От і доводиться хворого Путіна тягати за плановими заходами. Схоже, справді Лукашенко не брехав, що в нього грип, коли намагався зірвати візит Путіна до Республіки Білорусь.

Russian

орогие подписчики и гости канала! Пока президент Украины Владимир Зеленский посещал вчера самую горячую точку на фронте город Бахмут, за который уже несколько месяцев ведутся ожесточенные бои, и вручал награды воинам- защитникам, президент России Владимир Путин  принял участие в церемонии вручения негодяям и прохиндеям высших государственных наград Российской Федерации, проходившей в теплом, светлом и в целом безопасном Екатерининском зале Кремля. Единственную опасность во время вручения наград представлял сам Путин,  так как уже накануне у него проявились явные симптомы ОРВИ (возможно грипп), такие как озноб, боли в голове и суставах, повысилась температура и появились сопли, но президент предпочел блокировать симптомы лекарственными средствами и всё же провел церемонию. Вообще, сейчас Путину болеть нельзя категорически, коррекция уже утвержденных планов вызовет лишние вопросы и кривотолки, а в канун Нового года это президенту ни к чему. Так что Маргарите Симоньян, которая вчера уткнувшись носом в президентское ухо нашептывала кляузы, врио главаря ЛНР Леониду Пасечнику и врио главаря ДНР Денису Пушилину, которые удостоились «высшей» аудиенции, стоит напрячься, грипп это не шутки. Остаётся конечно интрига, зная страстную симпатию спикера Госдумы Вячеслава Володина к Денису Пушилину, которого Володин ласково называет «Пухляшом», не заразит ли Пушилин председателя нижней палаты Федерального собрания.
Сегодня у Путина важное мероприятие- расширенное заседание Коллегии Министерства обороны РФ. Отменить участие практически невозможно, несмотря на бессмысленное времяпровождение (никаких действительно важных решений по результатам коллегии не планируется, а с докладами Путин ознакомлен сильно заранее), всё же президент должен вести заседание. Вот и приходится больного Путина таскать по плановым мероприятиям. Похоже действительно Лукашенко не врал, что у него грипп,  когда пытался сорвать визит Путина в Республику Беларусь.

19 December – Kremlin Insider: Putin and Lukashenka put on a show of unity at the pretend summit, but other than hollow promises nothing is likely to change.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday Russian President Vladimir Putin arrived in the Republic of Belarus with a large and representative delegation. Lukashenka was forced to greet the “dear guest” with pomp and organize a big reception. It must be said that Lukashenka opposed the visit of the Russian delegation, and did a lot to try to disrupt this visit. The range of issues that Putin and Lukashenko discussed, in open and closed formats, in the presence of members of delegations and in private, was quite extensive. The Russian president personally tried to convince the Belarusian usurper of the wrong approach to conducting separate negotiations with the West and China over the head of the “elder brother”. Putin directly pointed out to Lukashenko the “wrong” appointment of the new Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, pointing out that the new minister is no better than the late Makei, and such an appointment leads to tension in relations between the leaders of the “brotherly” countries.
The President of Russia reproached his Belarusian colleague with the absence of real integration processes. During the conversation, Putin insisted on intensifying the unification of the two countries into the Union State, and Lukashenka was forced to agree, although he demanded nine billion dollars in return from the Russian president for internal needs for Belarus next year.
Putin persuaded Lukashenko to participate in joint military exercises on the territory of the Republic of Belarus, which should take place next spring, the dates are still being discussed. The exercises themselves will again be a screen for preparing an offensive from the territory of the Republic of Belarus to Ukraine. Putin announced a preliminary figure of 80,000 Russian troops to participate in the “exercises” and asks his Belarusian counterpart to provide 30,000 troops from his side. Lukashenka not only promised, but also went all in, probably bluffing, demanding that Putin place Iranian ballistic missiles on the territory of the Republic of Belarus, surprising the Russian president with such an offer.
Lukashenka was soft and pliable in dealing with Putin, but there are absolutely no guarantees that he will fulfill his obligations, moreover, there is a high probability of sabotage on his part, as has happened many times. Interestingly, during a conversation with Lukashenka, Putin confirmed to him plans for a general mobilization in Russia next year. Lukashenka himself at a press conference tried to hint at military plans, saying that they “actually created the basis for a future breakthrough today.” Adding: “We will make it.”

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін із великою та представницькою делегацією прибув до Республіки Білорусь. Лукашенко був змушений зустрічати з помпою дорогого гостя і організовувати великий прийом. Треба сказати, що Лукашенко чинив опір візиту російської делегації, і зробив чимало для спроби зриву цього візиту. Коло питань, які обговорювали Путін з Лукашенком, у відкритому та закритому форматах, у присутності членів делегацій та наодинці, було досить широким. Російський президент намагався особисто переконати білоруського узурпатора у неправильності підходу ведення сепаратних переговорів із Заходом та Китаєм через голову «старшого брата». Путін прямо вказав Лукашенку на «неправильне» призначення нового міністра закордонних справ Республіки Білорусь, вказавши, що новий міністр нічим не кращий за покійного Макея, а подібне призначення веде до напруженості у відносинах лідерів «братських» країн.
Президент Росії докорив білоруському колезі відсутність реальних інтеграційних процесів. Путін під час спілкування наполіг на активізації об’єднання двох країн у Союзну державу і Лукашенко вимушено погодився, хоч і зажадав натомість у російського президента на внутрішні потреби для Білорусі наступного року дев’ять мільярдів доларів.
Путін умовив Лукашенка на участь у спільних військових навчаннях на території Республіки Білорусь, які мають відбутися навесні наступного року, дати ще обговорюються. Вчення знову будуть ширмою для підготовки наступу з території Республіки Білорусь в Україну. Путін оголосив попередню цифру вісімдесят тисяч російських військових для участі в «навчаннях» і просить білоруського колегу надати тридцять тисяч військовослужбовців зі свого боку. Лукашенко мало того, що пообіцяв, але й пішов, мабуть, блефуючи, ва-банк вимагав у Путіна розмістити іранські балістичні ракети на території Республіки Білорусь, здивувавши російського президента такою пропозицією.
Лукашенко у спілкуванні з Путіним був м’яким і податливим, але немає абсолютно жодних гарантій того, що він виконуватиме взяті на себе зобов’язання, більш того, є велика ймовірність саботажу з його боку, як це було вже багато разів. Цікаво, що під час розмови з Лукашенком Путін підтвердив йому плани на загальну мобілізацію в Росії наступного року. Сам Лукашенко на прес-конференції намагався натякнути на військові плани, повідомивши, що вони фактично фактично створили базу для майбутнього ривка вперед. Додавши: “Ми його зробимо”.

Russian

Владимир Путин с большой и представительной делегацией прибыл в Республику Беларусь. Лукашенко был вынужден встречать с помпой «дорогого гостя» и организовывать большой приём.  Надо сказать, что Лукашенко противился визиту российской делегации, и сделал немало для попытки срыва этого визита. Круг вопросов, которые обсуждали Путин с Лукашенко, в открытом и закрытом форматах, в присутствии членов делегаций и наедине, был довольно обширный. Российский президент пытался лично убедить белорусского узурпатора в неправильности подхода ведения сепаратных переговоров с Западом и Китаем через голову «старшего брата». Путин прямо указал Лукашенко на «неправильное» назначение нового министра иностранных дел Республики Беларусь, указав, что новый министр ничем не лучше покойного Макея, а подобное назначение ведёт к напряженности в отношениях лидеров «братских» стран.
Президент России поставил в укор белорусскому коллеге отсутствие реальных интеграционных процессов. Путин во время общения настоял на активизации объединения двух стран в Союзное государство и Лукашенко вынуждено согласился, хотя и потребовал взамен у российского президента на внутренние потребности для Беларуси в следующем году девять миллиардов долларов.
Путин уговорил Лукашенко на участие в совместных военных учениях на территории Республики Беларусь, которые должны пройти весной следующего года,  даты ещё обсуждаются. Сами учения опять будут ширмой для подготовки наступления с территории Республики Беларусь на Украину. Путин огласил предварительную цифру восемьдесят тысяч российских военных для участия в «учениях» и просит белорусского коллегу предоставить тридцать тысяч военнослужащих со своей стороны. Лукашенко мало того, что пообещал, но и пошел, вероятно блефуя, ва-банк потребовав у Путина разместить иранские баллистические ракеты на территории Республики Беларусь, удивив российского президента таким предложением.
Лукашенко в общении с Путиным был мягок и податлив, но нет абсолютно никаких гарантий того, что он будет выполнять взятые на себя обязательства, более того, есть большая вероятность саботажа с его стороны,  как это было уже много раз. Интересно, что во время разговора с Лукашенко Путин подтвердил ему планы на всеобщую мобилизацию в России в следующем году. Сам Лукашенко на пресс-конференции пытался намекнуть на военные планы, сообщив, что они «фактически сегодня создали базу для будущего рывка вперёд». Добавив: «Мы его совершим».

18 December – Kremlin Insider: Poll tells Putin to be more like Zelensky; Friday visit to the the military command and Shoigu’s fake trip to Ukraine. Putin has big plans for January: More mobilization.

Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, December 16, Russian President Vladimir Putin visited the “joint headquarters of the armed forces” involved in the NWO. The announcement of the Kremlin’s official website that the president spent the whole day at the “headquarters” can be considered a big exaggeration, several hours of aimless wanderings does not look like fruitful work. But FSO polls show that the Russian people expect the president to be more involved in military matters, and Putin is forced to comply. In general, the Russians, according to the results of the FSO polls, want the Russian president to behave like Zelensky, it is the behavior of the Ukrainian president during the war, his immersion in events and affairs at the front that leads to Ukraine’s victories on the battlefield, the Russians think so and have hopes, that similar steps by Putin will bring Russia closer to victory. Paradoxically, Putin, who despises and hates Zelensky, is now forced to emulate him. During the visit to the “headquarters” Putin was in a mourning civilian suit with a black tie with white polka dots, which was supposed to emphasize the Russian president’s detachment from recent military defeats. On the one hand, the president should delve into and immerse himself in front-line affairs, and on the other hand, not be associated with defeats on the battlefield, that is, eat a fish and sit next to him. To the “staff” generals who met Putin during the Friday excursion, the president generously promised general mobilization, new types of weapons, equipment, the latest modern communications, and much more. Gerasimov and Shoigu obediently played the roles of Chief of the General Staff and Minister of Defense, and despite the fact that they had nothing to do with the conduct of the NMD, they presented reports to Putin. Since Putin should act like Zelensky, then Shoigu, apparently, like Zaluzhny, there is such a logic, and the next day Kozhugetovich was launched like Carlson on a fake flight with an inspection of the frontline zone. We know and affirm that neither on Friday nor on Saturday did Sergei Shoigu cross the state border with Ukraine either by land or by air.
On Saturday, December 17, Putin held a meeting via video link with representatives of the leadership of the power and military blocs. During the meeting, he stated in plain text that mobilization activities should continue on January 16, 2023, and the closure of borders for the mobilization manpower reserve should be introduced from January 9, 2023. The National Guard, the Ministry of Internal Affairs and the FSB will assist in the next stage of mobilization.
Putin has big military plans for February-March 2023, and he is preparing for them.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю, 16 грудня, президент Росії Володимир Путін відвідав «об’єднаний штаб пологів військ», задіяних у СВО. Повідомлення офіційного сайту Кремля про те, що президент провів у «штабі» цілий день, можна вважати великим перебільшенням, кілька годин безцільних хитань мало схоже на плідну роботу. Але опитування ФСТ показують, що російський народ чекає від президента більшої залученості до військових питань і Путін змушений відповідати. Взагалі, росіяни, якщо вірити результатам опитувань ФСТ, хочуть, щоб президент Росії поводився як Зеленський, саме поведінка українського президента під час війни, його зануреність у події та справи на фронті призводить до перемог України на полі бою, так вважають росіяни і мають надію. що аналогічні кроки з боку Путіна наблизять перемогу Росії. Парадоксально, але Путін, який зневажає і ненавидить Зеленського, тепер змушений його наслідувати. Під час відвідування «штабу» Путін був у жалобному цивільному костюмі з чорною краваткою в білий горошок, який мав наголосити на відстороненості російського президента від військових поразок останнього часу. З одного боку, президент має вникати та занурюватися з головою у фронтові справи, а з іншого не асоціюватись із поразками на полі бою, тобто і рибку з’їсти та поряд сісти. «Штабним» генералам, які зустріли Путіна під час п’ятничної екскурсії, президент щедро обіцяв загальну мобілізацію, нові види озброєнь, техніку, найновіший сучасний зв’язок та ще багато чого. Герасимов і Шойгу слухняно виконали ролі начальника Генерального штабу та міністра оборони, і незважаючи на те, що до проведення СВО вони не мають особливого відношення, представили Путіну доповіді. Якщо Путін повинен діяти як Зеленський, то Шойгу, мабуть, як Залужний, тут логіка така, і наступного дня Кожугетовича запустили як Карлсона у фейковий політ з оглядом прифронтової зони. Ми знаємо і стверджуємо, що ні в п’ятницю, ні в суботу Сергій Шойгу не перетинав державний кордон з Україною ні сушею, ні повітрям.
У суботу 17 грудня Путін провів нараду у режимі відеозв’язку з представниками керівництва силового та військового блоків. Під час наради він прямим текстом заявив, що мобілізаційні заходи мають тривати 16 січня 2023 року, закриття кордонів для мобілізаційного людського резерву має бути запроваджено з 9 січня 2023 року. Росгвардія, МВС та ФСБ сприятимуть у проведенні наступного етапу мобілізації.
Великі військові плани у Путіна на лютий-березень 2023 року до них і готується.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 16 декабря президент России Владимир Путин посетил «объединенный штаб родов войск», задействованных в СВО. Сообщение официального сайта Кремля о том, что президент провел в «штабе» целый день, можно считать большим преувеличением, несколько часов, бесцельных шатаний, мало похоже на плодотворную работу. Но опросы ФСО показывают, что российский народ ждёт от президента большей вовлеченности в военные вопросы и Путин вынужден соответствовать. Вообще, россияне, если верить результатам опросов ФСО, хотят чтобы президент России вел себя как Зеленский, именно поведение украинского президента во время войны, его погруженность в события и дела на фронте приводит к победам Украины на поле боя, так считают россияне и питают надежды, что аналогичные шаги со стороны Путина приблизят победу России. Парадоксально, но Путин, который презирает и ненавидит Зеленского, теперь вынужден ему подражать. Во время посещения «штаба» Путин был в траурном гражданском костюме с чёрным галстуком в белый горошек, который должен был подчеркнуть отстраненность российского президента от военных поражений последнего времени. С одной стороны, президент должен вникать и погружаться с головой в фронтовые дела, а с другой не ассоциироваться с поражениями на поле боя, то есть и рыбку съесть и рядом сесть. «Штабным» генералам, которые встретили Путина во время пятничной экскурсии, президент щедро обещал всеобщую мобилизацию, новые виды вооружений, технику, новейшую современную связь и ещё много чего. Герасимов и Шойгу послушно исполнили роли начальника Генерального штаба и министра обороны, и не смотря на то, что к проведению СВО они не имеют особого отношения, представили Путину доклады. Раз Путин должен действовать как Зеленский, то Шойгу, видимо, как Залужный, тут логика такая, и на следующий день Кожугетовича запустили как Карлсона в фейковый полет с осмотром прифронтовой зоны. Мы знаем и утверждаем, что ни в пятницу, ни в субботу Сергей Шойгу не пересекал государственную границу с Украиной ни по суше, ни по воздуху.
В субботу 17 декабря Путин провел совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства силового и военного блоков. Во время совещания он прямым текстом заявил, что мобилизационные мероприятия должны продолжиться 16 января 2023 года, закрытие границ для мобилизационного людского резерва должно быть введено с 9 января 2023 года. Росгвардия, МВД и ФСБ будут оказывать содействие в проведении следующего этапа мобилизации.
Большие военные планы у Путина на февраль-март 2023 года, к ним и готовится.

15 December – Kremlin Insider: In video meeting with Kremlin Council for Strategic Development, Putin tests his ability to give big address in his current diminished physical state.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin held a meeting of the Council for Strategic Development and National Projects via videoconference.
During the meeting, Putin made a big keynote speech, which makes no sense to discuss, since the authors did not put any special meaning into it. The main purpose of the president’s big speech in this format is a “run-in” or a rehearsal, if you like, of a message to the Federal Assembly. First of all, the format of the “message” itself is tested in the video mode. The recent discussion of the difficult sanitary and epidemiological situation in the country at the level of the Russian government leads to the urgent recommendations of the Ministry of Health to carry out the bulk of the activities remotely. And the regime of the president’s video message to the Federal Assembly is completely satisfied. Being in the bunker, in an atmosphere of complete security, you can read the message for at least an hour, at least an hour and a half. In order to test the perception of the message in this mode, yesterday’s “extensive keynote speech” of the president was invented. All in all, it didn’t go badly. No one paid much attention to the fact that practically throughout the entire meeting the president was forced to stay in one position, leaning on the table, while sitting on a special pillow (after a simple proctological operation last Saturday). Putin himself, after the meeting, said that it was possible to hold a press conference in this mode. Within two days, the president will be presented with a final snapshot of the perception of this format of the message, on the basis of which, among other things, he will make a decision.
Putin, of course, is obscenely cowardly, but the tsar in Russia does not have to be a desperate daredevil and passionary in order to send millions to their deaths. Now it is enough to hide in a deep and comfortable bunker, sitting on a pillow, in special linen that retains liquids and odors, having become dirty in the literal and figurative sense, giving criminal orders and orders. Napoleon at the minimum, not otherwise.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін у режимі відеоконференції провів засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проектів.
Під час засідання Путін виголосив велику програмну мову, обговорювати яку немає сенсу, оскільки особливих смислів автори у неї і вкладали. Основна мета великого виступу президента в такому форматі – це «обкатка» або репетиція, якщо завгодно, послання до Федеральних зборів. Насамперед тестується сам формат «послання» як відеозв’язку. Нещодавнє обговорення складної санітарно-епідеміологічної обстановки в країні на рівні уряду Росії підводить до швидких рекомендацій міністерства охорони здоров’я проводити основну частину заходів у дистанційному режимі. І режим відеозвернення президента Федеральним зборам повністю влаштовує. Перебуваючи в бункері, в атмосфері повної безпеки можна начитувати послання хоч годину, хоч півтора. Для того, щоб перевірити сприйняття послання в такому режимі і було придумано вчорашнє «широке програмне мовлення» президента. Загалом все пройшло непогано. На те, що практично протягом всього засідання президент вимушено перебував в одній позі, навалившись на стіл, сидячи при цьому на спеціальній подушці (після перенесеної в суботу нескладної проктологічної операції) ніхто особливо не звернув уваги. Сам Путін після засідання сказав, що в такому режимі можна і прес-конференцію проводити. Протягом двох днів президенту представлять підсумковий зріз сприйняття такого формату послання, на підставі якого, зокрема, він ухвалюватиме рішення.
Путін, звичайно, до непристойності боягузливий, але цареві в Росії не обов’язково бути відчайдушним сміливцем і пасіонарієм, щоб посилати на смерть мільйони. Зараз досить сховатися в глибокому і комфортному бункері, сидячи на подушечці, в спеціальній білизні, що утримує рідини і запахи, обернувшись у прямому і переносному сенсі, віддавати злочинні накази та розпорядження. Наполеон на мінімалках, не інакше.

Russian

Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Во время заседания Путин произнес большую программную речь, обсуждать которую не имеет никакого смысла, так как особых смыслов авторы в неё и не вкладывали. Основная цель большого выступления президента в таком формате- это «обкатка» или репетиция, если угодно, послания Федеральному собранию. Прежде всего тестируется сам формат «послания» в режиме видеосвязи. Недавнее обсуждение сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране на уровне правительства России, подводит к скорым рекомендациям министерства здравоохранения проводить основную часть мероприятий в дистанционном режиме. И режим видеообращения президента Федеральному собранию полностью устраивает. Находясь в бункере, в атмосфере полной безопасности, можно начитывать послание хоть час, хоть полтора. Для того, чтобы проверить восприятие послания в таком режиме и была придумана вчерашняя «обширная программная речь» президента. В целом, всё прошло не плохо. На то, что практически на протяжении всего заседания президент вынужденно находился в одной позе, навалившись на стол, сидя при этом на специальной подушке (после перенесенной в прошедшую субботу несложной проктологической операции) никто особо внимания не обратил. Сам Путин, после заседания, сказал,  что в таком режиме можно и пресс-конференцию проводить. В течении двух дней президенту представят итоговый срез восприятия такого формата послания, на основании которого, в том числе, он будет принимать решение.
Путин, конечно, до неприличия труслив, но царю в России не обязательно быть отчаянным смельчаком и пассионарием, для того чтобы посылать на смерть миллионы. Сейчас достаточно спрятаться в глубоком и комфортном бункере, сидя на подушечке, в специальном белье удерживающим жидкости и запахи, обоср..вшись в прямом и переносном смысле, отдавать преступные приказы и распоряжения. Наполеон на минималках, не иначе.