12 July – Kremlin Insider: Not to be outdone Putin reluctantly travels to the MidEast visiting Iran and Erdogan. Kurmanji translation. #Twitterkurds 

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin plans to visit Iran next week. Relations with Iran have always been difficult for the Russian leadership under Putin’s leadership, but in the absence of real “friends” in the international arena, one can try and boast of friendship with Iran, for the domestic consumer, of course. Putin plans to hold talks not only with Iranian President Ibrahim Raisi, but also with Turkish President Recep Tayyip Erdogan. The declared agenda is the Syrian issue, but in reality Putin is going to discuss a much wider range of issues. It is important for Putin to convince the Iranian leadership not to agree to American terms on the “nuclear deal” and to use his influence on the Iranian leadership on this issue as a lever of pressure, or rather, a bargaining chip in bargaining with the United States. Recall, according to our information, it was Putin who lobbied for Trump’s decision to announce the country’s withdrawal from the agreement on the Iranian nuclear program. Now the task of the President of Russia is to prevent a rapprochement between the positions of the United States and Iran. Also, regarding Putin’s difficult relations with the Iranian leadership, it is worth mentioning that recently the construction of the Bushehr-2 nuclear power plant is being carried out at the expense of Russian taxpayers, the Iranian leadership, after a number of claims personally to Russian President Vladimir Putin and the Russian leadership, refused to pay Russia even now the construction of a nuclear power plant is pure charity on the part of Russia. We described in detail the events and reasons that led to this state of affairs.

Communication with Erdogan, whom Putin, for reasons known only to him, considers his ally, should also be intense. Putin spoke in a circle of close people that Erdogan, having allowed Sweden and Finland to join NATO, would make concessions to Russia on a number of important issues. Putin did not back up his conclusions with arguments, so one can only guess what prompted him to make such judgments. In general, it is paradoxical, of course, but there are two people in world politics who deceived Putin many times and always acted in their own interests, often frankly spitting on the interests of Putin and, as a result, Russia, these are Lukashenka and Erdogan. Indeed, it is funny to watch how every time Putin, with the same enthusiasm, goes to negotiations with Erdogan or Lukashenko, and as a result, having received a lot of promises that no one is going to fulfill, then laments that he was thrown. Yes, and there is no doubt that the main beneficiaries of the fall of the Putin regime on the world stage will be China, Turkey and … the Republic of Belarus, and not a united West, as many believe. And if for the West the collapse of Russia with a huge nuclear potential is a nightmare, then for China, Turkey and Lukashenka it is a real holiday and new opportunities.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Наступного тижня президент Росії Володимир Путін планує відвідати Іран. Відносини з Іраном у російського керівництва під проводом Путіна завжди були непрості, але без реальних “друзів” на міжнародній арені можна спробувати і залишитися дружбою з Іраном, для внутрішнього споживача звичайно. Переговори Путін планує провести не лише з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі, а й із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Декларована повістка-сирійське питання, але реально Путін збирається обговорити значно ширше коло питань. Путіну важливо переконати керівництво Ірану не йти на американські умови щодо “ядерної угоди” та використати свій вплив на іранське керівництво з цього питання як важіль тиску або, вірніше, розмінну монету в торгах зі США. Нагадаємо, за нашими відомостями, рішення Трампа оголосити про вихід країни з угоди щодо іранської ядерної програми лобіював саме Путін. Наразі у президента Росії завдання не допустити зближення позицій США та Ірану. Також щодо непростих відносин Путіна з іранським керівництвом варто згадати, що останнім часом будівництво АЕС “Бушер-2” йде за рахунок російських платників податків, іранське керівництво після низки претензій особисто до президента Росії Володимира Путіна та російського керівництва, платити Росії відмовилися і зараз будівництво АЕС це чиста благодійність із боку Росії. Ми докладно описували події та причини, які призвели до такого стану справ.

Спілкування з Ердоганом, якого Путін з тільки йому відомих причин вважає своїм союзником, теж має бути насиченим. Путін висловився серед близьких людей, що Ердоган, допустивши вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, піде на поступки Росії з низки важливих питань. Аргументами свої висновки Путін не підкріпив, тому залишається тільки гадати, що спонукало його до таких міркувань. Взагалі парадоксально звичайно, але є дві людини у світовій політиці, які обманювали Путіна багато разів і завжди чинили у своїх інтересах, найчастіше відверто наплювавши на інтереси Путіна і, як наслідок Росії, це Лукашенко та Ердоган. Справді, кумедно спостерігати як щоразу Путін із незмінним натхненням вирушає на переговори з Ердоганом чи Лукашенком і зрештою отримавши масу обіцянок, які ніхто не збирається виконувати, потім журиться, що його кинули. Так, і немає жодних сумнівів, що основними бенефіціарами падіння путінського режиму на світовій арені стануть Китай, Туреччина та… Республіка Білорусь, а не об’єднаний Захід, як багато хто вважає. І якщо для Заходу розпад Росії з величезним ядерним потенціалом це страшний сон, то для Китаю, Туреччини та Лукашенка це справжнє свято та нові можливості.

Russian

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует посетить Иран. Отношения с Ираном у российского руководства под предводительством Путина всегда были непростые, но в отсутствии реальных “друзей” на международной арене можно попробовать и покичиться дружбой с Ираном, для внутреннего потребителя конечно. Переговоры Путин планирует провести не только с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, но и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Декларируемая повестка- сирийский вопрос, но реально Путин собирается обсудить куда более широкий круг вопросов. Путину важно убедить руководство Ирана не идти на американские условия по “ядерной сделке” и использовать свое влияние на иранское руководство по этому вопросу как рычаг давления или, вернее, разменную монету в торгах с США. Напомним, по нашим сведениям, решение Трампа объявить о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе лоббировал именно Путин. Сейчас у президента России задача не допустить сближение позиций США и Ирана. Также, касательно непростых отношений Путина с иранским руководством, стоит упомянуть, что в последнее время строительство АЭС “Бушер-2” идёт за счёт российских налогоплательщиков, иранское руководство после ряда претензий лично к президенту России Владимиру Путину и российскому руководству, платить России отказались и сейчас строительство АЭС это чистая благотворительность со стороны России. Мы подробно описывали события и причины которые привели к такому положению дел.

Общение с Эрдоганом, которого Путин по только ему известным причинам считает своим союзником, тоже должно быть насыщенным. Путин высказался в кругу близких людей, что Эрдоган, допустив вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пойдёт на уступки России по ряду важных вопросов. Аргументами свои умозаключения Путин не подкрепил, поэтому остаётся только гадать, что сподвигло его к таким суждениям. Вообще парадоксально конечно, но есть два человека в мировой политике, которые обманывали Путина много раз и всегда поступали в своих интересах, зачастую откровенно наплевав на интересы Путина и как следствие России, это Лукашенко и Эрдоган. Действительно, забавно наблюдать как каждый раз Путин с неизменным воодушевлением отправляется на переговоры с Эрдоганом или Лукашенко и в итоге получив массу обещаний, которые никто не собирается выполнять, потом сокрушается, что его кинули. Да, и нет никаких сомнений, что основными бенефициарами падения путинского режима на мировой арене станут Китай, Турция и… Республика Беларусь, а не объединенный Запад, как считают многие. И если для Запада распад России с огромным ядерным потенциалом это страшный сон, то для Китая, Турции и Лукашенко это настоящий праздник и новые возможности.

Kurdish

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Aboneyên hêja û mêvanên kanalê! Serokê Rûsyayê Vladimîr Pûtîn plan dike ku hefteya bê serdana Îranê bike. Têkiliyên bi Îranê re hertim ji bo serkirdayetiya Rûsiya di bin serokatiya Pûtîn de dijwar bûne, lê ji ber nebûna “dostên” rastîn di qada navneteweyî de, mirov dikare hewl bide û pesnê dostaniya bi Iranranê re bide, helbet ji bo xerîdarên navxweyî. Pûtîn plan dike ku ne tenê bi Serokkomarê Îranê Îbrahîm Raîsî re, bi Serokkomarê Tirk Recep Tayyîp Erdogan re jî hevdîtinan bike. Rojeva ku hatiye ragihandin pirsa Sûriyê ye, lê di rastiyê de Pûtîn dê li ser gelek mijaran nîqaş bike. Girîng e ku Pûtîn serkirdayetiya Îranê razî bike ku bi şert û mercên Amerîkayê yên li ser “lihevkirina nukleerî” razî nebe û bandora xwe li ser serokatiya Îranê di vê mijarê de wekî lûtkeya fişarê bikar bîne, an jî ji bo danûstandinê bi Îranê re. Dewletên Yekbûyî. Bîranîn, li gorî agahiyên me, Pûtîn bû ku ji bo biryara Trump a ragihandina vekişîna welat ji peymana bernameya nukleerî ya Îranê lobî kir. Niha erkê Serokê Rûsyayê ew e ku rê li nêzîkbûna helwestên Amerîka û Îranê bigire. Her wiha di derbarê peywendiyên dijwar ên Pûtîn bi serkirdayetiya Îranê re, hêjayî gotinê ye ku di van demên dawî de avakirina santrala etomî ya Buşehr-2 li ser hesabê baca mûçeyên Rûs, serkirdayetiya Îranê, piştî çendîn îdiayên ku bi xwe ji Rûsiyê re hatine kirin, tê kirin. Serokdewlet Vladimîr Pûtîn û serkirdayetiya Rûsyayê, nexwestin ku pereyên Rûsyayê bidin heta niha jî avakirina santrala nukleerî ji aliyê Rûsyayê ve xêrxwaziyeke paqij e. Me bûyer û sedemên ku bûne sedema vê rewşê bi berfirehî vegotin.

Têkiliya bi Erdogan re, ku Pûtîn ji ber sedemên ku tenê jê re tên zanîn, hevalbendê xwe dibîne jî divê xurt be. Pûtîn di xeleka kesên nêz de axivî û diyar kir ku Erdogan ji ber ku Swêd û Fînlandiyayê bibin endamê NATO’yê, wê di gelek mijarên girîng de tawîzan bidin Rûsyayê. Pûtîn encamên xwe bi argumanan piştguh nekir, ji ber vê yekê meriv tenê dikare texmîn bike ka çi wî teşwîq kir ku dadbariyên weha bike. Bi giştî, bê guman paradoksîk e, lê di siyaseta cîhanê de du kes hene ku gelek caran Pûtîn xapandine û her dem li gorî berjewendîyên xwe tevdigerin, pir caran bi eşkere tif li berjewendîyên Pûtîn û di encamê de Rusya dikin, ev Lukashenka ne. û Erdogan. Bi rastî jî xweş e ku meriv lê temaşe bike ku çawa her carê Pûtîn bi heman coş û kelecaniyê bi Erdogan an jî Lûkaşenko re diçe muzakereyan û di encamê de gelek sozên ku kes bi cih nayîne stendiye, dûv re nalîn dike ku ew avêtine. . Belê, û şik tune ye ku sûdmendên sereke yên rûxandina rejîma Pûtîn li ser asta cîhanê dê Çîn, Tirkiye û … Komara Belarûs bin, û ne rojavayek yekgirtî, wekî ku gelek bawer dikin. Û eger ji bo Rojava hilweşîna Rûsya ya bi potansiyela nukleerî ya mezin kabûsek e, wê demê ji bo Çîn, Tirkiye û Lûkaşenka ev cejnek rastîn û derfetên nû ye.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s